7537_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7537
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2009-05-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var 12 131 GWh i mars 2009, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars. 1993-2009. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Så langt i år har det blitt produsert 38,1 TWh elektrisk kraft, noe som er en nedgang på 5,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen i produksjonen kan ses i sammenheng med lavere tilsig av vann samt mindre snø og vann i magasinene i første kvartal 2009 enn i samme kvartal i 2008. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå under medianverdien gjennom årets tre første måneder, og var 32,2 prosent ved utgangen av uke 13. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 39,5 prosent.

Nettoeksport av kraft

Norge importerte i mars 603 GWh, mens vi eksporterte 924 GWh. Dette ga en nettoeksport på 321 GWh. Så langt i år har Norge en nettoeksport av kraft på 858 GWh.

Stort fall i forbruket innenfor kraftintensiv industri og treforedling

I 1.kvartal 2009 utgjorde strømforbruket i kraftintensiv industri og treforedling henholdsvis 7 253 og 1 163 GWh, en nedgang på hele 14,9 og 21,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Nedgangen i elektrisitetsforbruket har sammenheng med et markert fall i produksjonen i disse sektorene. Dette skyldes betydelig lavere etterspørsel fra utlandet som følge av finanskrisen.

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-mars 2009. GWh

Forbruk i alminnelig forsyning

Strømforbruket i alminnelig forsyning var 8 409 GWh i mars 2009, en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med samme måned i 2008. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. I 1. kvartal 2009 var forbruket i alminnelig forsyning 26,8 TWh, en økning på 3,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen må ses i sammenheng med at månedstemperaturen for Norge som helhet i januar og februar i år var betydelig lavere enn i de samme månedene i 2008.

Sesongkorrigerte tall for alminnelig forsyning

Fra februar til mars falt det løpende forbruket i alminnelig forsyning med 5,6 prosent, mens sesongkorrigerte tall viste en nedgang på 4,8 prosent.

Sesongvariasjon

Forbruket i alminnelig forsyning påvirkes sterkt av sesongvariasjon gjennom året. Den viktigste kilden til sesongvariasjon er temperatur, men også sesongbetingede variasjoner i produksjon og konsum kan bidra.

De sesongjusterte tallene sier noe om en økning (nedgang) i de ujusterte forbruksdataene bare skyldes sesongvariasjon, eller om vi har en underliggende økning (nedgang) i strømforbruket.

For mer informasjon om sesongjustering av strømforbruket innenfor alminnelig forsyning, se:

http://www.ssb.no/emner/10/90/notat_200846/notat_200846.pdf

Tabeller: