7539_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7539
Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning
statistikk
2009-04-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning i februar var 8 905 GWh. Dette er en økning på 8,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og det høyeste nivået som er registrert for februar. For kraftintensiv industri var det en betydelig reduksjon i forbruket.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i februar. 1993-2009. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Det rekordhøye strømforbruket i alminnelig forsyning kan blant annet ses i sammenheng med kaldt vær i februar 2009. Månedstemperaturen for Norge som helhet i februar lå 0,9°C under normalen, mens den var hele 4,6°C høyere enn normalen i samme måned i 2008. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Sesongkorrigerte tall for alminnelig forsyning

Fra januar til februar falt det løpende forbruket i alminnelig forsyning med 5,6 prosent, mens sesongkorrigerte tall viste en oppgang på 3,4 prosent. Dette betyr at hele nedgangen i det løpende forbruket bør ses i sammenheng med systematisk sesongvariasjon mellom de to månedene. Vanligvis faller forbruket i alminnelig forsyning vesentlig mer enn 5,6 prosent fra januar til februar. Dette henger først og fremt sammen med at februar har færre dager enn januar.

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-februar 2009. GWh

Stort fall i forbruket innenfor kraftintensiv industri

Forbruket i kraftintensiv industri i februar var 2 243 GWh, en nedgang på hele 17 prosent sammenlignet med samme måned i 2008. Mens forbruket innenfor kjemiske råvarer og aluminium ble redusert med henholdsvis 7,9 og 13,6 prosent, falt forbruket innenfor jern, stål og ferrolegeringer med hele 40,4 prosent. Nedgangen i elektrisitetsforbruket innenfor kraftintensiv industri har sammenheng med et markert fall i produksjonen i denne sektoren. Dette skyldes betydelig lavere etterspørsel fra utlandet på grunn av finanskrisen.

Lavere produksjon av elektrisitet

Produksjonen av elektrisk kraft var 12 111 GWh i februar 2009, en nedgang på 6,5 prosent sammenliknet med samme måned i året før. Nedgangen i produksjonen kan ha sammenheng med mindre vann og snø i magasinene i februar 2009 enn i samme måned året før. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå under medianverdien i februar, og var 45,6 prosent ved utgangen av uke 8. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 52,8 prosent.

Nettoimport av strøm i februar

Norge importerte i februar 683 GWh, mens vi eksporterte 588 GWh. Dette ga en nettoimport på 95 GWh.

Sesongvariasjon

Forbruket i alminnelig forsyning påvirkes sterkt av sesongvariasjon gjennom året. Den viktigste kilden til sesongvariasjon er temperatur, men også sesongvariasjoner i produksjon og konsum kan bidra.

De sesongjusterte tallene sier noe om en økning (nedgang) i de ujusterte forbruksdataene bare skyldes sesongvariasjon, eller om vi har en underliggende økning (nedgang) i strømforbruket.

For mer informasjon om sesongjustering av strømforbruket innenfor alminnelig forsyning, se:

http://www.ssb.no/emner/10/90/notat_200846/notat_200846.pdf

Tabeller: