7725_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7725
Kraftig nedgang i produksjon av elkraft
statistikk
2001-07-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig nedgang i produksjon av elkraft

Produksjonen av elkraft i mai var 30 prosent lavere enn for tilsvarende måned i fjor. En forklaring til dette kan være lavere fyllingsgrad i vannmagasinene hittil i år i forhold til i fjor. Forbruket av elkraft økte med 0,2 prosent til 9 131 GWh. Dette ga et importoverskudd av elkraft i mai.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mai. 1979-2001. GWh.

Produksjonen av elkraft i mai var 7 911 GWh. Dette er en nedgang på 30 prosent sammenlignet med mai i fjor. Den store nedgangen i elproduksjonen fra mai i fjor til mai i år må ses i sammenheng med at produksjonen i mai i fjor var rekordhøy og hele 22 prosent høyere enn den tidligere produksjonsrekorden for denne måneden. Til sammenligning var elproduksjonen i mai i år 9,3 prosent lavere enn den gjennomsnittlige produksjonen for mai måned de ti siste årene. En mulig forklaring på den store nedgangen i elproduksjonen er forskjellene i vannmagasinenes fyllingsgrad. Hittil i år har fyllingsgraden i vannmagasinene vært lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i elproduksjonen fra mai i fjor til mai i år kan derfor skyldes at lavere innhold i vannmagasinene medfører redusert behov for produksjon for å unngå overløp. Hittil i år er elproduksjonen 55 725 GWh, noe som er en nedgang på 11,2 prosent fra tilsvarende periode i fjor. For de siste 12 månedene er det imidlertid en økning i elproduksjonen på 1,9 prosent til 135 984 GWh.

Fyllingsgraden i vannmagasinene i midten av mai, mandagen i uke 20, var 34,7 prosent av total magasinkapasitet. Dette er hele 15,2 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende uke i 2000 og 3,0 prosentpoeng lavere enn medianen for 1990-2000. Fyllingsgraden i vannmagasinene hittil i år har imidlertid vært gjennomgående høyere enn det fyllingsgraden var i samme periode i tørråret 1996. I midten av mai var fyllingsgraden i vannmagasinene 8,9 prosentpoeng høyere enn for tilsvarende uke i 1996.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Fortsatt rekordhøyt bruttoforbruk av elektrisitet

Bruttoforbruket av elkraft i mai var rekordhøyt med 9 131 GWh, noe som er en økning på 0,2 prosent fra forrige forbruksrekord for denne måneden satt i fjor. Til sammenligning har elforbruket for mai måned de ti siste årene vokst med gjennomsnittlig 1,1 prosent. Elforbruket i annet forbruk enn i kraftintensiv industri har imidlertid gått ned med 0,2 prosent til 6 350 GWh fra mai i fjor til mai i år. Forbruket av elkraft i kraftintensiv industri i mai var 2 781 GWh, noe som er opp 1,1 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Nedgangen i annet elforbruk enn i kraftintensiv industri kan ses i sammenheng med den relativt store økningen i kraftprisen fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Elforbruket i annet forbruk enn kraftintensiv industri er hittil i år 55 149 GWh, en økning på 4,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2000.

Rekordhøyt importoverskudd

Kombinasjonen av fortsatt høyt elforbruk og relativt lav produksjon har gitt et rekordhøyt importoverskudd i mai på 1 220 GWh. Til sammenligning var det et rekordhøyt eksportoverskudd på 2 197 GWh i mai i fjor. Importoverskuddet av elkraft i mai i år var størst fra Sverige med 1 004 GWh, mens importoverskuddet fra Danmark var 193 GWh. Verdien av importoverskuddet var 235,4 millioner kroner.

Tabeller: