7729_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7729
Rekordhøyt strømforbruk
statistikk
2001-05-10T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt strømforbruk

I mars ble det brukt rekordhøye 13 045 GWh elektrisk kraft i Norge. Dette er en økning på 5,6 prosent sammenlignet med tidligere forbruksrekord for denne måneden fra i fjor. Produksjonen av elektrisk kraft var 11 947 GWh, noe som ga en netto import av elektrisk kraft på 1 098 GWh.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisitet i mars. 1979-2001. GWh

Elektrisitetsforbruket i annet forbruk enn kraftintensiv industri var i mars rekordhøyt med 10 112 GWh. Dette er en økning på 6,3 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor og det er nå fjerde året på rad hvor det settes forbruksrekord for denne måneden. Det høye elforbruket kan sees i sammenheng med at månedstemperaturen i mars var under normalen for hele landet. Forbruket av elektrisk kraft de tre første månedene i år har også vært rekordhøyt med 39 357 GWh, noe som er en økning på 6,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Tall fra statistikken Priser på elektrisk kraft, 1. kvartal 2001, viser at det har vært en økning i prisene på elektrisk kraft til sluttbrukere. Økningen i prisene på elektrisitet, eksklusive avgifter, til husholdninger, tjenesteytende næringer og industri unntatt kraftintensiv industri og treforedling var på henholdsvis 9,9, 37,6 og 23,7 prosent fra 1.kvartal i fjor til 1.kvartal i år. Prisen på elektrisk kraft til kraftintensiv industri og treforedling økte i samme periode med 25,5 prosent.

Forbruket av elektrisk kraft i kraftintensiv industri var i mars 2 933 GWh. Dette er en økning på 3,3 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Størst økning i forbruket var det i produksjonen av kjemiske råvarer med 11,3 prosent, mens økningen i produksjon av jern, stål og ferrolegeringer var 3,5 prosent. Hittil i år har elforbruket i kraftintensiv industri vært 8 517 GWh, en økning på 1,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Lavere elproduksjon og innhold i vannmagasinene

Produksjonen av elektrisk kraft fra mars i fjor til mars i år gikk ned 14,3 prosent til 11 947 GWh. Selv om dette var en relativt stor nedgang i elproduksjonen er elproduksjonen i år likevel den nest høyeste som er målt for denne måneden. Hittil i år har produksjonen av elektrisk kraft vært 38 533 GWh. Dette er en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i elproduksjonen hittil i år kan sees i sammenheng med at fyllingsgraden i vannmagasinene hittil i år har vært lavere enn for tilsvarende periode i fjor, noe som kan ha redusert behovet for produksjon for å unngå overløp.

Fyllingsgraden i vannmagasinene i midten av mars, mandagen i uke 11, var 48,0 prosent av total magasinkapasitet. Dette er 5,3 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende uke i 2000 og 0,3 prosentpoeng lavere enn medianen for denne uken i perioden 1990-1999.

Høy import av elektrisitet

Norge importerte 1 339 GWh elektrisk kraft i mars og eksporterte 241 GWh. En rekordhøy import av elektrisk kraft i mars kombinert med en relativt lav eksport har gitt rekordhøyt importoverskudd av elektrisk kraft på 1 098 GWh. Nettoimporten var størst fra Sverige med 537 GWh, etterfulgt av Danmark med 508 GWh. Importoverskuddets andel av bruttoforbruk var i mars 8,4 prosent og verdien av importoverskuddet var 228,6 millioner kroner. For årets tre første måneder er det et importoverskudd av elektrisk kraft på 824 GWh, mens det for tilsvarende periode i fjor var et eksportoverskudd av elektrisk kraft på 2 473 GWh.

Tabeller: