7731_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7731
Forbruksrekord av elkraft i februar
statistikk
2001-04-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forbruksrekord av elkraft i februar

Forbruket av elektrisitet i februar var rekordhøyt med 12 680 GWh. Dette er 5,1 prosent høyere enn den tidligere forbruksrekorden for denne måneden fra 1996. Produksjonen av elkraft var 12 522 GWh, noe som ga et importoverskudd på 158 GWh.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskot av elektrisk kraft i Desember. 1979-2000. GWh.

Det rekordhøye forbruket av elektrisk kraft i februar var 6,2 prosent høyere enn for tilsvarende måned i fjor. Elektrisitetsforbruket i annet forbruk enn kraftintensiv industri i februar, var også rekordhøyt med 9 982 GWh. Dette er en økning på 7,7 prosent fra februar i fjor og en økning på 2,3 prosent sammenlignet med den tidligere forbruksrekorden for denne måneden. Den høye økningen i annet forbruk fra februar i fjor til februar i år må sees i sammenheng med at det i år var kaldere vær enn det som er normalt for denne måneden, mens temperaturen var over normalen på samme tid i fjor.

I februar ble det satt ny rekord i elektrisitetsforbruket for en enkelt time. Forbruksrekorden ble satt om morgenen den 5. februar og er på 23,1 GWh, noe som er en økning på om lag 1,8 GWh sammenlignet med den forrige forbruksrekorden for en enkelttime fra januar 1996. Det høye elforbruket skyldtes i stor grad en lengre periode med kaldt vær og høy kraftetterspørsel, og ga høy elspotpris.

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri i februar var 2 698 GWh. Dette er en økning på 1,0 prosent sammenlignet med februar i fjor. Økningen i elforbruket fra februar i fjor til februar i år var størst i produksjon av jern, stål og ferrolegeringer med 5,4 prosent. Elforbruket i produksjon av kjemiske råvarer gikk opp 4,6 prosent, mens det var en nedgang på 2,1 prosent i elforbruket i produksjon av aluminium og andre metaller.

Fortsatt høy produksjon av elektrisk kraft

Selv om produksjonen av elektrisk kraft gikk noe ned i forhold til tilsvarende måned i fjor, var elproduksjonen i februar fortsatt høy med 12 522 GWh. Dette er bare 0,1 prosent lavere enn for tilsvarende måned i fjor som er produksjonsrekorden for denne måneden. Innholdet i vannmagasinene i midten av februar, mandagen i uke 7, var 59,9 prosent av total magasinkapasitet. Dette er 5,1 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende måned i fjor og er 2,1 prosentpoeng høyere enn medianen for denne uken i perioden 1990 til 1999. Høy elproduksjon sammen med kaldt vær i februar kan ha vært med på å bidra til det reduserte innholdet i vannmagasinene, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskot av elektrisk kraft per månad. GWh.

Nettoimport av elektrisk kraft

Norge importerte 158 GWh mer elektrisk kraft i februar enn vi eksporterte. Vi må tilbake til oktober 1999 forrige gang Norge var nettoimportør av elkraft for en enkelt måned. Importoverskuddet kan sees i sammenheng med den det høye etterspørselen etter elkraft, spesielt i begynnelsen av februar. Den høye etterspørselen ga seg utslag i høyere priser på elkraft, noe som utløste økt import av elektrisk kraft fra våre nordiske naboer Sverige og Danmark. Importen av elektrisk kraft var i februar 631 GWh, mens eksporten av elkraft var 472 GWh.

Tabeller: