Produksjonen i industrien marginalt ned

Publisert:

Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,3 prosent i perioden februar–april 2018 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. Frå mars til april 2018 var det derimot ein auke på 1,1 prosent.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 114,5 (2005=100) i perioden februar-april 2018 mot 114,9 i den føregåande tremånadersperioden.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2013 117.83 118.08
Feb. 2013 118.43 118.83
Mar. 2013 119.15 117.1
Apr. 2013 119.85 120.49
Mai 2013 120.42 119.44
Juni 2013 120.75 121.23
Juli 2013 120.82 121.83
Aug. 2013 120.69 120.44
Sep. 2013 120.5 120.28
Okt. 2013 120.36 120.19
Nov. 2013 120.39 119.65
Des. 2013 120.56 120.76
Jan. 2014 120.9 121.81
Feb. 2014 121.3 121.44
Mar. 2014 121.79 121.6
Apr. 2014 122.38 121.8
Mai 2014 123.1 122.34
Juni 2014 123.89 124.85
Juli 2014 124.7 124.78
Aug. 2014 125.34 127.42
Sep. 2014 125.63 122.75
Okt. 2014 125.53 126.33
Nov. 2014 125.13 124.74
Des. 2014 124.47 125.43
Jan. 2015 123.66 122.36
Feb. 2015 122.7 122.56
Mar. 2015 121.69 126.2
Apr. 2015 120.77 121.2
Mai 2015 119.96 118.81
Juni 2015 119.26 120.04
Juli 2015 118.66 116.78
Aug. 2015 118.09 118.68
Sep. 2015 117.51 118.6
Okt. 2015 116.91 115.85
Nov. 2015 116.32 116.83
Des. 2015 115.83 115.47
Jan. 2016 115.49 114.94
Feb. 2016 115.22 115.26
Mar. 2016 114.91 117.24
Apr. 2016 114.43 114.16
Mai 2016 113.78 114.63
Juni 2016 113.07 112.29
Juli 2016 112.4 115.75
Aug. 2016 111.96 110.51
Sep. 2016 111.87 112.11
Okt. 2016 112.09 112.09
Nov. 2016 112.49 112.07
Des. 2016 112.96 112.95
Jan. 2017 113.38 114.21
Feb. 2017 113.7 113.84
Mar. 2017 113.9 113.19
Apr. 2017 114.01 114.19
Mai 2017 114.02 114.36
Juni 2017 113.99 113.75
Juli 2017 114.02 117.07
Aug. 2017 114.11 111.21
Sep. 2017 114.23 113.53
Okt. 2017 114.34 114.41
Nov. 2017 114.42 114.7
Des. 2017 114.46 116.29
Jan. 2018 114.43 113.78
Feb. 2018 114.45 114.04
Mar. 2018 114.54 114.16
Apr. 2018 114.67 115.35

Tremånadersendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidrog til nedgang

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein liten nedgang på 0,3 prosent i perioden februar-april 2018 samanlikna med den føregåande tremånadersperioden. Det var næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidrog mest til nedgangen, med eit fall på 3,4 prosent. Det var òg fleire andre næringar som bidrog til nedgangen, mellom anna trelast- og trevareindustrien og metallindustrien, med fall på høvesvis 5,4 og 3,1 prosent.

På den motsette sida bidrog petroleumsretta næringar som maskinindustrien og bygging av skip og oljeplattformer til å dempe den samla nedgangen i industriproduksjonen. Maskinindustrien veks med 3,5 prosent, og bygging av skip og plattformar hadde ein auke på heile 7,4 prosent. Den petroleumsretta leverandørindustrien hadde samla sett ein vekst på 1,3 prosent i perioden februar-april 2018 samanlikna med førre tremånadersperiode (sjå figur 3).

Figur 2. Utvalde industrinæringar. Sesongjustert, prosentvis 3-månadsendring. Februar 2018-april 2018/november 2017-januar 2018

Prosentvis 3-månadsendring
Bygging av skip og oljeplattformer 7.4
Maskinindustri 3.5
Metallindustri -3.1
Oljeraff., kjemisk farmas. industri -3.4
Trelast- og trevareindustri -5.4

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 3. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt.¹ 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2008 139.9 104.8
Feb. 2008 142.1 105.6
Mar. 2008 141.8 105.1
Apr. 2008 144.5 106.1
Mai. 2008 148.4 105.9
Juni. 2008 152.9 106.2
Juli. 2008 156.2 104.1
Aug. 2008 156.3 103.4
Sep. 2008 156.7 102.1
Okt. 2008 155.8 101.3
Nov. 2008 155.7 99.8
Des. 2008 156.1 98.5
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152 98.6
Sep. 2010 143 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99
Des. 2010 151 152.7 99
Jan. 2011 149.9 153 99
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195 94.6
Nov. 2013 193 195.2 94.1
Des. 2013 194 195.2 94.2
Jan. 2014 196.3 196.9 94.3
Feb. 2014 196.8 198.8 94.4
Mar. 2014 196 199.8 94
Apr. 2014 195.9 199.8 94.2
Mai. 2014 197.4 200.2 94.5
Juni. 2014 200.2 203.4 95.2
Juli. 2014 199.3 207.9 95.1
Aug. 2014 201.6 213.4 95.1
Sep. 2014 201.3 213.6 94.2
Okt. 2014 206.4 214.3 94.4
Nov. 2014 204.5 213 94
Des. 2014 203.7 215.4 94.5
Jan. 2015 199.9 213.4 93.7
Feb. 2015 197.2 210.5 93.6
Mar. 2015 195.2 207.3 94.3
Apr. 2015 193.9 204.6 94.6
Mai. 2015 189 201.1 94.2
Juni. 2015 185 196 93.8
Juli. 2015 180.9 192.2 92.8
Aug. 2015 179.4 189.6 93.2
Sep. 2015 177.8 188 93.1
Okt. 2015 173.9 185.3 93.9
Nov. 2015 172.1 182.8 94.2
Des. 2015 168.2 178.7 94.1
Jan. 2016 165.6 177.4 94.2
Feb. 2016 165 175.1 94.3
Mar. 2016 164.7 174.5 94.8
Apr. 2016 163.7 172.7 95
Mai. 2016 160.5 170.9 95.2
Juni. 2016 157.6 167.8 94.6
Juli. 2016 157.9 167.2 95
Aug. 2016 153.3 160.4 95
Sep. 2016 152 159.1 95.3
Okt. 2016 149.3 156.6 95
Nov. 2016 151.4 160 95
Des. 2016 151.6 161.3 95.3
Jan. 2017 151.3 159.8 96.7
Feb. 2017 149.9 159.2 97.7
Mar. 2017 145.9 154.3 98.5
Apr. 2017 146.8 155.7 98.1
Mai. 2017 147.7 156.2 98.1
Juni. 2017 150.6 158.8 98.1
Juli. 2017 150 156.7 99.1
Aug. 2017 147 153.9 98.2
Sep. 2017 147 154.4 98
Okt. 2017 145.9 155.3 97.3
Nov. 2017 149.6 158.7 98.3
Des. 2017 150.6 159.9 99.4
Jan. 2018 151.1 160.2 99.1
Feb. 2018 151 160.7 98.6
Mar. 2018 151.1 161.2 96.9
Apr. 2018 152.4 162.3 97.3

Månadsendring: auke i industriproduksjonen frå mars til april 2018

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein oppgang på 1,1 prosent frå mars til april. Til skilnad frå tremånadersendringen bidrog næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri mest til oppgangen på månadsbasis, etterfølgt av trelast- og trevareindustrien.

Næringa maskinreparasjon og -installasjon opplevde ein nedgang i aktiviteten og bidrog mest til å dempe den samla oppgangen frå mars til april. Nedgangen i næringa kan mellom anna knytast til ferdigstilling av nokre store prosjekt.

Liten produksjonsauke i eurosona i mars 2018

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein liten auke på 0,4 prosent frå februar til mars 2018. Produksjonsutviklinga i Noreg i same periode var tilnærma uendra.

To av nabolanda våre, Sverige og Danmark, hadde ein noko ulik utvikling i industriproduksjonen frå februar til mars. Sverige hadde ein oppgang på 0,5 prosent, medan det i Danmark var ein nedgang på 0,4 prosent.

Figur 4. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2015=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2013 94.00 98.90
Feb. 2013 94.00 99.50
Mar. 2013 94.60 98.00
Apr. 2013 95.20 100.90
Mai 2013 95.50 100.00
Juni 2013 95.80 101.50
Juli 2013 95.00 102.00
Aug. 2013 95.70 100.80
Sep. 2013 95.70 100.70
Okt. 2013 95.30 100.60
Nov. 2013 96.60 100.20
Des. 2013 96.70 101.10
Jan. 2014 96.70 102.00
Feb. 2014 97.60 101.70
Mar. 2014 97.10 101.70
Apr. 2014 98.50 102.00
Mai 2014 97.40 102.50
Juni 2014 96.70 104.60
Juli 2014 98.00 104.50
Aug. 2014 96.00 106.70
Sep. 2014 97.10 102.80
Okt. 2014 97.00 105.80
Nov. 2014 96.80 104.40
Des. 2014 98.10 104.90
Jan. 2015 97.40 102.40
Feb. 2015 99.70 102.60
Mar. 2015 100.70 105.50
Apr. 2015 99.80 101.60
Mai 2015 100.30 99.50
Juni 2015 100.70 100.50
Juli 2015 100.50 97.80
Aug. 2015 100.10 99.40
Sep. 2015 100.10 99.30
Okt. 2015 100.30 97.00
Nov. 2015 99.80 97.80
Des. 2015 100.60 96.60
Jan. 2016 103.80 96.20
Feb. 2016 101.50 96.40
Mar. 2016 100.60 97.90
Apr. 2016 101.60 95.80
Mai 2016 100.60 96.00
Juni 2016 101.40 94.10
Juli 2016 100.90 96.90
Aug. 2016 101.80 92.50
Sep. 2016 101.70 93.90
Okt. 2016 103.20 93.90
Nov. 2016 102.70 93.80
Des. 2016 102.30 94.40
Jan. 2017 102.00 95.60
Feb. 2017 103.20 95.20
Mar. 2017 103.80 94.50
Apr. 2017 103.60 96.00
Mai 2017 104.60 95.80
Juni 2017 103.40 95.30
Juli 2017 105.00 98.00
Aug. 2017 106.40 93.10
Sep. 2017 106.30 95.10
Okt. 2017 106.50 95.80
Nov. 2017 108.00 96.00
Des. 2017 107.70 97.10
Jan. 2018 108.00 95.20
Feb. 2018 105.90 95.30
Mar. 2018 106.30 95.20
Apr. 2018

Tremånadersendring: vekst i den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein auke på 0,7 prosent i perioden februar-april 2018 samanlikna med føregåande tremånadersperiode, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje hadde ein nedgang på 0,8 prosent, og utvinning av naturgass hadde eit fall på 1,5 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i april 2018 sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Innanfor utvinningstenester var det ein nedgang på 0,4 prosent i perioden februar-april 2018 samanlikna med førre tremånadersperiode. For bergverksdrift og produksjon innanfor kraftforsyning var utviklinga tilnærma uendra.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 5. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2008 114.1 95.9 89.4
Feb. 2008 115.3 95.5 88.4
Mar. 2008 114.6 96.1 89.3
Apr. 2008 116.1 96.7 89.2
Mai. 2008 117.1 97.9 90.4
Juni. 2008 118.7 98.5 90.4
Juli. 2008 117.6 98.8 91.4
Aug. 2008 117 96.8 88.9
Sep. 2008 116.2 95.8 88.2
Okt. 2008 115.6 95.4 88
Nov. 2008 114.4 97 90.6
Des. 2008 113.5 97.7 91.8
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76
Juli. 2012 115.3 88 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74
Sep. 2012 116.3 85 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82 69.9
Jan. 2014 120.8 83.7 71.5
Feb. 2014 121.3 84.3 71.8
Mar. 2014 121.6 85.2 72.3
Apr. 2014 121.6 85.4 72.3
Mai. 2014 121.9 84.2 70.2
Juni. 2014 123 84 69.5
Juli. 2014 124 83.8 69
Aug. 2014 125.7 85 70.5
Sep. 2014 125 85.5 71.4
Okt. 2014 125.5 86.8 73
Nov. 2014 124.6 87.4 73.9
Des. 2014 125.5 87.5 73.8
Jan. 2015 124.2 86.2 72.6
Feb. 2015 123.5 86.1 72.8
Mar. 2015 123.7 86.3 73
Apr. 2015 123.3 85.4 71.7
Mai. 2015 122.1 84.9 71.3
Juni. 2015 120 85 72.2
Juli. 2015 118.5 86.4 74.4
Aug. 2015 118.5 87.4 75.8
Sep. 2015 118 87.6 76.2
Okt. 2015 117.7 87.7 76.4
Nov. 2015 117.1 86.9 75.5
Des. 2015 116.1 85.6 74.4
Jan. 2016 115.7 85.5 74.1
Feb. 2016 115.2 85.6 74.1
Mar. 2016 115.8 85.8 73.9
Apr. 2016 115.6 86 74.2
Mai. 2016 115.3 86.2 74.6
Juni. 2016 113.7 85.2 74
Juli. 2016 114.2 85.2 73.8
Aug. 2016 112.9 83.7 72.3
Sep. 2016 112.8 81.8 69.6
Okt. 2016 111.6 82 70.3
Nov. 2016 112.1 83.6 72.4
Des. 2016 112.4 86.1 75.8
Jan. 2017 113.1 86.1 74.8
Feb. 2017 113.7 86 73.7
Mar. 2017 113.7 86.9 74.1
Apr. 2017 113.7 87 74.3
Mai. 2017 113.9 86.9 74.1
Juni. 2017 114.1 87 73.9
Juli. 2017 115.1 87.2 73.8
Aug. 2017 114 87.5 74.7
Sep. 2017 113.9 87.3 74.2
Okt. 2017 113 86.3 73.1
Nov. 2017 114.2 85.6 71.6
Des. 2017 115.1 85.3 70.9
Jan. 2018 114.9 86.3 71.4
Feb. 2018 114.7 87.1 71.2
Mar. 2018 114 87.7 71
Apr. 2018 114.5 86.9 70

Påska kan påverke dei kalenderjusterte og sesongjusterte tala

Det er viktig å vere klar over at det er større uvisse enn normalt i dei kalenderjusterte og sesongjusterte indeksane for mars og april grunna ulik plassering av påska frå år til år. Dette verkar òg inn på dei sesongjusterte tala for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tek omsyn til påska si plassering, men det kan vere vanskeleg å korrigere for alle effektane av denne høgtida.

 

Kontakt