Positiv utvikling i industriomsetingen

Publisert:

Industriomsetningen hadde en vekst på 2,6 prosent i perioden november 2017-januar 2018 sammenlignet med foregående tremåneders periode, viser sesongjusterte tall. Fra desember 2017 til januar 2018 var det imidlertid en nedgang på 1,8 prosent.

Indeksnivået for industriomsetningen var 146,0 (2005=100) i perioden november 2017-januar 2018, mot 142,3 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2008 144.5
Feb. 2008 145.8
Mar. 2008 145.6
Apr. 2008 146.2
Mai 2008 146.8
Juni 2008 149.4
Juli 2008 151.3
Aug. 2008 151.5
Sep. 2008 152.4
Okt. 2008 150.3
Nov. 2008 148.2
Des. 2008 144
Jan. 2009 142.5
Feb. 2009 141.3
Mar. 2009 142
Apr. 2009 139.5
Mai 2009 137.2
Juni 2009 133.5
Juli 2009 132.8
Aug. 2009 134
Sep. 2009 135.9
Okt. 2009 137
Nov. 2009 137.1
Des. 2009 137.4
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mar. 2010 135.1
Apr. 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mar. 2011 135.4
Apr. 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mar. 2012 143.8
Apr. 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mar. 2013 146.7
Apr. 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 150.8
Mar. 2014 149.7
Apr. 2014 151.4
Mai 2014 150.5
Juni 2014 149.8
Juli 2014 148.9
Aug. 2014 151.3
Sep. 2014 151.6
Okt. 2014 151.9
Nov. 2014 150.8
Des. 2014 152
Jan. 2015 149.8
Feb. 2015 149.3
Mar. 2015 150.4
Apr. 2015 152.7
Mai 2015 152.3
Juni 2015 150.9
Juli 2015 149.5
Aug. 2015 148.9
Sep. 2015 148.2
Okt. 2015 148
Nov. 2015 145.2
Des. 2015 143.5
Jan. 2016 141.2
Feb. 2016 139.3
Mar. 2016 138
Apr. 2016 137.3
Mai 2016 139.6
Juni 2016 139.9
Juli 2016 139.8
Aug. 2016 137.6
Sep. 2016 136.8
Okt. 2016 135.6
Nov. 2016 135.1
Des. 2016 133.7
Jan. 2017 135.4
Feb. 2017 136.8
Mar. 2017 138.7
Apr. 2017 138.9
Mai 2017 138.4
Juni 2017 138.3
Juli 2017 138.3
Aug. 2017 139.9
Sep. 2017 141
Okt. 2017 142.4
Nov. 2017 143.6
Des. 2017 145.7
Jan. 2018 146.3

Tremånedersendring: prisvekst på raffinerte petroleumsprodukter trekker stadig opp omsetningen

Industriomsetningen viste en økning på 2,6 prosent i perioden november 2017- januar 2018 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Det største bidraget til denne veksten kom fra næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Betydelig prisvekst på raffinerte petroleumsprodukter i denne tremånedersperioden er en viktig årsak til den samlede veksten i næringsgruppen

Det var også omsetningsvekst innenfor maskinindustrien og metallindustrien. Veksten i metallindustrien drives av både høyere markedspriser og vekst i produksjonsvolumet.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallvareindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2012 153.4 152.3 168.1 118.4 197.5
Feb. 2012 154.6 152.6 172.3 120.7 202.5
Mar. 2012 159.9 155.6 173.0 135.0 197.0
Apr. 2012 158.7 155.8 169.8 129.1 202.0
Mai 2012 158.9 154.1 169.9 137.0 212.5
Juni 2012 155.2 147.4 171.0 145.5 210.8
Juli 2012 156.0 146.8 168.7 154.5 210.7
Aug. 2012 155.5 153.1 171.1 140.5 206.5
Sep. 2012 155.3 158.3 172.0 147.3 215.0
Okt. 2012 153.6 156.9 175.7 142.9 227.5
Nov. 2012 154.2 151.1 175.4 153.3 229.4
Des. 2012 158.1 151.9 166.6 142.9 229.6
Jan. 2013 160.8 154.9 165.0 147.3 236.2
Feb. 2013 160.7 156.8 158.0 134.3 238.7
Mar. 2013 160.1 156.4 180.1 136.3 235.3
Apr. 2013 162.0 153.6 183.3 126.5 233.6
Mai 2013 165.8 149.4 190.0 134.8 240.2
Juni 2013 166.4 146.2 179.8 139.8 261.5
Juli 2013 169.3 147.2 177.7 160.7 271.0
Aug. 2013 170.0 151.1 174.8 161.3 274.6
Sep. 2013 170.5 158.5 170.9 157.3 275.3
Okt. 2013 169.9 157.0 170.8 142.0 264.8
Nov. 2013 168.3 155.9 174.9 142.7 279.0
Des. 2013 170.2 150.6 170.0 147.1 277.0
Jan. 2014 168.1 152.6 172.4 142.5 273.4
Feb. 2014 168.3 152.1 172.1 155.9 264.3
Mar. 2014 165.9 148.3 173.6 160.7 257.6
Apr. 2014 170.3 146.2 172.5 167.2 266.2
Mai 2014 171.5 144.3 169.5 157.2 261.9
Juni 2014 172.9 142.3 168.4 152.2 268.7
Juli 2014 170.9 140.1 171.1 144.9 275.4
Aug. 2014 172.2 136.5 171.5 151.5 307.0
Sep. 2014 173.2 135.1 172.3 150.1 306.7
Okt. 2014 173.4 133.1 170.8 162.1 305.0
Nov. 2014 174.3 136.6 170.1 158.5 290.9
Des. 2014 175.7 134.5 172.2 156.4 297.2
Jan. 2015 177.7 128.9 160.1 138.6 304.7
Feb. 2015 177.2 122.2 157.8 141.9 305.9
Mar. 2015 176.7 126.0 156.0 139.5 317.6
Apr. 2015 177.7 128.8 164.5 155.7 307.2
Mai 2015 178.7 130.5 166.7 150.7 302.5
Juni 2015 179.4 131.8 163.4 146.3 282.2
Juli 2015 179.2 132.9 157.3 138.5 273.1
Aug. 2015 180.4 129.8 158.1 133.3 261.3
Sep. 2015 180.3 133.1 153.7 132.6 254.4
Okt. 2015 181.6 136.0 155.2 122.1 255.0
Nov. 2015 183.1 139.5 147.4 110.6 242.6
Des. 2015 185.4 132.9 150.9 113.8 236.2
Jan. 2016 186.6 124.9 150.0 119.1 222.2
Feb. 2016 190.2 115.0 149.5 118.1 210.3
Mar. 2016 192.5 109.7 142.9 109.3 203.2
Apr. 2016 193.7 107.6 141.9 104.9 195.8
Mai 2016 193.1 112.9 140.5 115.7 190.3
Juni 2016 194.5 114.5 144.8 119.4 171.3
Juli 2016 194.4 115.0 151.6 115.5 166.5
Aug. 2016 193.9 113.4 155.5 102.3 160.8
Sep. 2016 194.0 107.2 158.4 99.6 168.3
Okt. 2016 195.2 102.9 149.9 101.8 160.7
Nov. 2016 196.0 98.6 147.8 106.6 148.1
Des. 2016 195.6 102.1 141.9 101.8 131.6
Jan. 2017 196.3 118.9 141.7 96.6 127.1
Feb. 2017 196.7 130.6 140.1 88.8 130.4
Mar. 2017 197.2 138.1 146.0 94.0 126.8
Apr. 2017 195.3 132.7 145.4 95.1 126.1
Mai 2017 190.6 131.6 144.5 92.8 122.1
Juni 2017 187.2 130.3 145.7 87.5 127.9
Juli 2017 188.4 128.5 141.8 93.9 116.2
Aug. 2017 192.8 130.8 136.6 100.4 117.9
Sep. 2017 195.5 135.2 136.0 100.8 115.2
Okt. 2017 195.3 139.3 147.3 96.1 123.5
Nov. 2017 195.1 143.2 147.6 96.5 126.9
Des. 2017 197.7 150.5 144.5 98.0 140.9
Jan. 2018 195.3 154.9 138.6 99.2 143.8

Månedsendring: Næringsmiddelindustrien trekker mest ned

På månedsbasis gikk industriomsetningen ned med 1,8 prosent fra desember 2017 til januar 2018, viser sesongjusterte tall. Næringsmiddelindustrien hadde en nedgang på 6,9 prosent i denne perioden, og ga med dette det største bidraget til nedgangen i industriomsetningen. Det var særlig bearbeiding og konservering av fisk som viste nedgang, men også kjøtt og kjøttvarer hadde lavere omsetning i denne perioden.

Omsetningsvekst for maskinreparasjon og -installasjon bidro mest til å dempe nedgangen i industriomsetingen. I tillegg økte omsetningen innenfor næringsgrupperingen gummi, plast og mineralsk industri.

For mer informasjon om utviklingen innen industriomsetingen samlet sett for 2017, Se SSB’s egen artikkel om årsendring i industriomsetning.

Månedsendring: oppgang i Norge og uendret i eurosonen i desember 2017

Norsk industriomsetning gikk opp med 1,4 prosent fra november til desember 2017, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen viste en marginal nedgang på 0,2 prosent i samme periode. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige opp med henholdsvis 1,8 prosent og 2,2 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Kontakt