Dempet optimisme i industrien

Publisert:

Ifølge norske industriledere har veksten i totalt produksjonsvolum blitt gradvis svakere gjennom 2019. Den generelle bedømmelsen for 1. kvartal 2020 er fortsatt positiv hos flertallet av industrilederne, men andelen optimister er lavere enn i forrige undersøkelse. 

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2019 viser moderat vekst i samlet industriproduksjon sammenlignet med 3. kvartal 2019. Produsenter av konsumvarer opplever en nedgang i produksjonen. For investeringsvarer er produksjonsvolumet omtrent uendret fra forrige kvartal mens det blant produsenter av innsatsvarer meldes om en økning i produksjonsvolumet. 

Den samlede industrisysselsettingen er omtrent uendret i 4. kvartal sammenlignet med kvartalet før. Flere ansatte hos produsenter av innsatsvarer og investeringsvarer trekker i retning av høyere sysselsetting, mens færre ansatte blant produsenter av konsumvarer trekker i retning av lavere sysselsetting.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2010 50 50.02 44.54
2. kv. 2010 50 51.33 45.43
3. kv. 2010 50 52.03 47.00
4. kv. 2010 50 53.23 50.45
1. kv. 2011 50 55.35 53.88
2. kv. 2011 50 55.91 54.72
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.21 53.61
1. kv. 2012 50 53.22 53.64
2. kv. 2012 50 52.47 54.09
3. kv. 2012 50 52.04 54.27
4. kv. 2012 50 51.02 53.14
1. kv. 2013 50 49.74 52.29
2. kv. 2013 50 50.83 52.39
3. kv. 2013 50 52.69 51.59
4. kv. 2013 50 54.00 50.58
1. kv. 2014 50 54.43 49.87
2. kv. 2014 50 52.97 49.55
3. kv. 2014 50 51.34 49.84
4. kv. 2014 50 50.44 49.04
1. kv. 2015 50 48.11 45.13
2. kv. 2015 50 46.21 41.01
3. kv. 2015 50 46.82 39.11
4. kv. 2015 50 47.49 39.39
1. kv. 2016 50 48.62 41.07
2. kv. 2016 50 49.08 42.19
3. kv. 2016 50 47.36 41.98
4. kv. 2016 50 47.57 42.60
1. kv. 2017 50 49.68 44.90
2. kv. 2017 50 50.01 47.46
3. kv. 2017 50 50.37 49.80
4. kv. 2017 50 51.32 50.56
1. kv. 2018 50 52.38 50.31
2. kv. 2018 50 54.17 51.12
3. kv. 2018 50 55.50 52.68
4. kv. 2018 50 56.02 54.29
1. kv. 2019 50 55.35 55.17
2. kv. 2019 50 54.29 54.06
3. kv. 2019 50 53.12 51.85
4. kv. 2019 50 51.20 50.45

Redusert ordretilgang, men økte eksportpriser

Det var samlet sett en moderat nedgang i ordretilgangen i både hjemme- og eksportmarkedet i 4. kvartal. Produsenter av alle tre varetyper melder om nedgang i ordretilgangen på hjemmemarkedet. For eksportmarkedet er det produsenter av innsatsvarer som trekker ned industriens samlede tilgang av eksportordrer.

Lavere ordretilgang blant produsenter av investeringsvarer kan ha sammenheng med at oljeinvesteringene ventes å flate ut og at det har vært lite tilvekst av nye prosjekter fra denne næringen i høst. Lav økonomisk vekst blant Norges viktigste handelspartnere, særlig i Eurosonen og Storbritannia, har bidratt til lavere etterspørsel mot norske eksportbedrifter. Produsenter av innsatsvarer har derfor meldt om fall i ordretilgangen fra eksportmarkedet i tre kvartaler nå. Sterkest fall i eksportordrer er det i næringene metallindustri og papir- og papirvareindustri.

Fall i ordretilgang ga også fall i ordrebeholdning innen varetypene investeringsvarer og innsatsvarer i 4. kvartal 2019. Produsenter av konsumvarer melder fortsatt om god vekst i samlet ordrebeholdning, derfor er ordrebeholdning for industrien samlet om lag uendret.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2010 50 46.91 47.59
2. kv. 2010 50 50.78 51.67
3. kv. 2010 50 53.53 53.36
4. kv. 2010 50 55.36 54.25
1. kv. 2011 50 57.30 53.46
2. kv. 2011 50 56.91 50.61
3. kv. 2011 50 54.89 48.16
4. kv. 2011 50 55.02 47.26
1. kv. 2012 50 55.13 48.07
2. kv. 2012 50 52.57 48.85
3. kv. 2012 50 49.80 46.57
4. kv. 2012 50 49.07 44.63
1. kv. 2013 50 48.19 45.00
2. kv. 2013 50 48.87 47.97
3. kv. 2013 50 50.65 52.41
4. kv. 2013 50 50.75 54.97
1. kv. 2014 50 50.08 54.85
2. kv. 2014 50 49.86 53.02
3. kv. 2014 50 48.23 49.56
4. kv. 2014 50 46.30 46.16
1. kv. 2015 50 44.44 43.54
2. kv. 2015 50 43.08 42.17
3. kv. 2015 50 43.16 43.33
4. kv. 2015 50 44.36 44.09
1. kv. 2016 50 45.88 43.27
2. kv. 2016 50 46.84 42.68
3. kv. 2016 50 47.47 43.72
4. kv. 2016 50 49.23 45.88
1. kv. 2017 50 50.29 47.93
2. kv. 2017 50 49.92 49.39
3. kv. 2017 50 51.50 50.27
4. kv. 2017 50 53.74 51.93
1. kv. 2018 50 53.91 54.24
2. kv. 2018 50 53.37 55.56
3. kv. 2018 50 53.61 55.21
4. kv. 2018 50 54.22 53.89
1. kv. 2019 50 54.40 52.56
2. kv. 2019 50 53.62 51.32
3. kv. 2019 50 51.46 49.68
4. kv. 2019 50 48.51 47.95

I over to år har det blitt meldt om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet for industrien samlet sett. Etter å ha vært avtagende i en del kvartaler har veksttakten i 4. kvartal tiltatt noe i begge markeder. Produsenter av konsumvarer og investeringsvarer melder om prisvekst i begge markeder, mens det blant produsenter av innsatsvarer meldes om prisvekst i hjemmemarkedet og uendrede priser i eksportmarkedet.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2010 50 46.72 45.52
2. kv. 2010 50 49.06 49.27
3. kv. 2010 50 51.36 51.55
4. kv. 2010 50 53.53 52.68
1. kv. 2011 50 55.80 52.84
2. kv. 2011 50 54.83 49.98
3. kv. 2011 50 52.59 46.56
4. kv. 2011 50 51.99 44.99
1. kv. 2012 50 51.87 45.54
2. kv. 2012 50 51.44 46.21
3. kv. 2012 50 51.90 45.44
4. kv. 2012 50 51.77 44.44
1. kv. 2013 50 51.08 45.04
2. kv. 2013 50 52.20 47.17
3. kv. 2013 50 53.14 50.00
4. kv. 2013 50 53.61 53.05
1. kv. 2014 50 54.37 53.30
2. kv. 2014 50 54.18 51.54
3. kv. 2014 50 53.37 50.82
4. kv. 2014 50 53.05 51.71
1. kv. 2015 50 51.06 50.62
2. kv. 2015 50 48.67 49.44
3. kv. 2015 50 48.27 49.77
4. kv. 2015 50 48.75 49.02
1. kv. 2016 50 49.61 47.87
2. kv. 2016 50 50.33 47.80
3. kv. 2016 50 50.04 47.87
4. kv. 2016 50 49.58 47.91
1. kv. 2017 50 50.28 49.59
2. kv. 2017 50 51.73 51.08
3. kv. 2017 50 53.23 52.29
4. kv. 2017 50 54.34 53.30
1. kv. 2018 50 55.49 55.17
2. kv. 2018 50 56.29 56.12
3. kv. 2018 50 56.41 55.22
4. kv. 2018 50 56.19 53.53
1. kv. 2019 50 55.44 52.17
2. kv. 2019 50 54.29 51.39
3. kv. 2019 50 54.07 51.74
4. kv. 2019 50 54.74 53.08

Svekket optimisme for 1. kvartal 2020

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2020 er positiv for industrien samlet sett, men andelen industriledere som ser optimistisk på det kommende kvartalet har falt betydelig fra forrige toppunkt i 4. kvartal 2018. Allikevel melder industrilederne om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres moderat, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å øke, men færre ledere enn i forrige kvartal deler denne oppfatningen. Sysselsettingen er imidlertid ventet å holde seg uendret i 1. kvartal 2020. Det er produsenter av konsumvarer som er mest optimistiske i sin bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartalet, mens produsenter av investeringsvarer er moderat positive. Produsenter av innsatsvarer er nå nøytrale i sine utsikter for 1. kvartal.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien.

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2010 50 53.24
2. kv. 2010 50 56.05
3. kv. 2010 50 59.01
4. kv. 2010 50 61.00
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.55
3. kv. 2011 50 56.03
4. kv. 2011 50 56.04
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.20
3. kv. 2012 50 55.53
4. kv. 2012 50 55.12
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 55.01
3. kv. 2013 50 54.79
4. kv. 2013 50 54.68
1. kv. 2014 50 54.16
2. kv. 2014 50 53.39
3. kv. 2014 50 51.60
4. kv. 2014 50 48.49
1. kv. 2015 50 45.38
2. kv. 2015 50 43.51
3. kv. 2015 50 42.89
4. kv. 2015 50 44.16
1. kv. 2016 50 46.91
2. kv. 2016 50 50.51
3. kv. 2016 50 52.97
4. kv. 2016 50 53.61
1. kv. 2017 50 53.94
2. kv. 2017 50 54.92
3. kv. 2017 50 56.98
4. kv. 2017 50 58.93
1. kv. 2018 50 59.49
2. kv. 2018 50 58.86
3. kv. 2018 50 59.32
4. kv. 2018 50 59.33
1. kv. 2019 50 58.30
2. kv. 2019 50 56.47
3. kv. 2019 50 54.18
4. kv. 2019 50 52.66

Nedgang i sammensatt konjunkturindikator

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var på 0,7 i 4. kvartal 2019 (sesongjusterte nettotall), og har gått ned fra 2,3 i kvartalet før. Dette er under det historiske gjennomsnittet på 3,2. Indikatoren har før 3. kvartal 2019 ikke vært under det historiske gjennomsnittet siden 2. kvartal 2017.

Nedgangen i den sammensatte indikatoren har sammenheng med at samlet ordrebeholdning har flatet ut i 4. kvartal og at veksten i forventet produksjonsvolum er avtagende. Det er produsenter innen innsatsvarer og investeringsvarer som bidrar til nedgangen i konjunkturindikatoren.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2019
1. kv. 2010 3.2 3.2
2. kv. 2010 4.4 3.2
3. kv. 2010 8.8 3.2
4. kv. 2010 11.1 3.2
1. kv. 2011 9.1 3.2
2. kv. 2011 8.5 3.2
3. kv. 2011 5.7 3.2
4. kv. 2011 6.0 3.2
1. kv. 2012 9.0 3.2
2. kv. 2012 6.4 3.2
3. kv. 2012 0.8 3.2
4. kv. 2012 4.9 3.2
1. kv. 2013 1.4 3.2
2. kv. 2013 1.0 3.2
3. kv. 2013 6.3 3.2
4. kv. 2013 8.0 3.2
1. kv. 2014 6.5 3.2
2. kv. 2014 6.1 3.2
3. kv. 2014 1.9 3.2
4. kv. 2014 -1.7 3.2
1. kv. 2015 -3.6 3.2
2. kv. 2015 -9.3 3.2
3. kv. 2015 -6.4 3.2
4. kv. 2015 -8.2 3.2
1. kv. 2016 -6.6 3.2
2. kv. 2016 -3.0 3.2
3. kv. 2016 -3.6 3.2
4. kv. 2016 -0.5 3.2
1. kv. 2017 1.6 3.2
2. kv. 2017 2.5 3.2
3. kv. 2017 3.8 3.2
4. kv. 2017 6.5 3.2
1. kv. 2018 6.9 3.2
2. kv. 2018 8.8 3.2
3. kv. 2018 9.2 3.2
4. kv. 2018 8.9 3.2
1. kv. 2019 6.7 3.2
2. kv. 2019 5.0 3.2
3. kv. 2019 2.3 3.2
4. kv. 2019 0.7 3.2

Negative signaler fra faktorene som begrenser produksjonen

Andel ledere som melder at svak etterspørsel og sterk konkurranse var begrensende faktorer for produksjonen økte litt i 4. kvartal 2019. Dette i motsetning til perioden fra 3. kvartal 2015 fram til 2. kvartal 2019, da det var en kontinuerlig nedgang i andel ledere som trakk frem dette som en utfordring. Andelen som peker på at mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring for å kunne øke produksjonen ytterligere hadde et klart fall i 4. kvartal 2019. Denne indikatoren har vist kontinuerlig oppgang fra 1. kvartal 2016 og fram til 2. kvartal 2019. Dette bildet varsler et konjunkturomslag og at industrien går tøffere tider i møte.

Figur 6

Figur 6.  Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien er uendret siden forrige kvartal og beregnes til 79,4 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2019. Resultatet ligger fortsatt noe under det historiske gjennomsnittet på 80,2 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat.

Figur 7. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2019
1. kv. 2010 77.1 80.1
2. kv. 2010 77.8 80.1
3. kv. 2010 78.5 80.1
4. kv. 2010 78.9 80.1
1. kv. 2011 79.5 80.1
2. kv. 2011 79.8 80.1
3. kv. 2011 79.6 80.1
4. kv. 2011 79.6 80.1
1. kv. 2012 79.7 80.1
2. kv. 2012 79.7 80.1
3. kv. 2012 79.8 80.1
4. kv. 2012 79.8 80.1
1. kv. 2013 79.4 80.1
2. kv. 2013 79.3 80.1
3. kv. 2013 79.5 80.1
4. kv. 2013 80.0 80.1
1. kv. 2014 80.4 80.1
2. kv. 2014 80.5 80.1
3. kv. 2014 80.1 80.1
4. kv. 2014 79.3 80.1
1. kv. 2015 78.4 80.1
2. kv. 2015 77.4 80.1
3. kv. 2015 76.7 80.1
4. kv. 2015 76.9 80.1
1. kv. 2016 77.1 80.1
2. kv. 2016 77.2 80.1
3. kv. 2016 77.0 80.1
4. kv. 2016 76.9 80.1
1. kv. 2017 77.1 80.1
2. kv. 2017 77.6 80.1
3. kv. 2017 77.8 80.1
4. kv. 2017 77.8 80.1
1. kv. 2018 78.3 80.1
2. kv. 2018 78.8 80.1
3. kv. 2018 79.3 80.1
4. kv. 2018 79.5 80.1
1. kv. 2019 79.4 80.1
2. kv. 2019 79.4 80.1
3. kv. 2019 79.4 80.1
4. kv. 2019 79.4 80.1

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 5. desember 2019 til 16. januar 2020.

Kontakt