Pupils in primary and lower secondary school

12282: Teachers in primary and upper secondary school, by sex and age (M) 2015 - 2019
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

contents Select at least one value

Total 2 Selected

Search

region Select at least one value

sex

Total 3 Selected

Search

age

Total 5 Selected

Search

year Select at least one value

Total 5 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2020-03-16
Contact
Emmie Stolpe Foss, Statistics Norway
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistics Norway
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Unit
Teachers (per cent):
per cent
Teachers (number):
number
Reference time
Teachers (per cent):
31.12
Teachers (number):
31.12
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

Teachers in primary and upper secondary school by age and gender
region
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).
contents
Teachers (per cent)
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om Før 2018 publiseringen I tillegg teltes også personer som lærere om de har universitets- og høgskoleutdanning med pedagogikk selv om de ikke har en yrkeskode som indikerer at de arbeider med undervisning, fra og med 2018 ble disse personene fjernet fra grunnlaget.Det utgjorde omtrent 3800 ansatte.
Teachers (number)
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om

User manual for StatBank