County authority accounts

To the Top

08840: Consolidated accounts - Purchase of services - key figures (C) (closed series) 2008 - 2016

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Percentage cleaning, laundry and caretaking services, in total, consolidated accounts , Percentage other services included in the production of county authority services, in total, consolidated accounts , Percentage purchase of external services from others (private), in total, consolidated accounts ,

Selected 1 of total 30

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Selected 1 of total 9

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.EAFK The country , EAFKUO The country except Oslo , 0100 Østfold county municipality ,

Selected 0 of total 27

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Konsern består av fylkeskommuneregnskap og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Nettingen av transaksjoner mellom eierkommuner og deres andel av det enkelte IKS er ikke kvalitetssikret. Tjenesteområdet administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012 ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F 470..490) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring.De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien. Derved skal ikke summen av 'Kjøp av tjenester fordelt på tjenesteområder' stemme overens med 'Kjøp av tjenester i alt'.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).