08840: Consolidated accounts - Purchase of services - key figures (C) (closed series) 2008 - 2016
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

statistikkvariabel Select at least one value

Total 30 Selected

Search

region

Total 27 Selected

Search

year Select at least one value

Total 9 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2018-03-15
Contact
Anne Brit Thorud, Statistics Norway
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Unit
Percentage cleaning, laundry and caretaking services, in total, consolidated accounts:
Per cent
Percentage other services included in the production of county authority services, in total, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from others (private), in total, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from local and central government units, in total, consolidated accounts:
Per cent
Percentage grants, in total, consolidated accounts:
Per cent
Percentage other services included in the production of county authority services, administration and management, consolidated accounts:
Per cent
Percentage other services included in the production of county authority services, administration, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from others (private), administration and management, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from local and central government units, administration and management, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from others (private), upper secondary education, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from local and central government units, upper secondary education, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from others (private), dental health care, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from local and central government units, dental health care, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from others (private), family counselling service, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from local and central government units, family counselling service, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from others (private), child welfare, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from local and central government units, child welfare, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from others (private), land use planning, cultural heritage, nature and local environment, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from local and central government units, land use planning, cultural heritage, nature and local environment, consolidated accounts:
Per cent
Percentage grants, land use planning, cultural heritage, nature and local environment, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from others (private), culture, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from local and central government units, culture, consolidated accounts:
Per cent
Percentage grants, culture, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from others (private), transport and communications, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from local and central government units, transport and communications, consolidated accounts:
Per cent
Percentage grants, transport and communications, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from others (private), business activities, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from local and central government units, business activities , consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from others (private), services other than ordinary county responsibilities, consolidated accounts:
Per cent
Percentage purchase of external services from local and central government units, services other than ordinary county responsibilities, consolidated accounts:
Per cent
Reference time
Percentage cleaning, laundry and caretaking services, in total, consolidated accounts:
1.1.
Percentage other services included in the production of county authority services, in total, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from others (private), in total, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from local and central government units, in total, consolidated accounts:
1.1.
Percentage grants, in total, consolidated accounts:
1.1.
Percentage other services included in the production of county authority services, administration and management, consolidated accounts:
1.1.
Percentage other services included in the production of county authority services, administration, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from others (private), administration and management, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from local and central government units, administration and management, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from others (private), upper secondary education, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from local and central government units, upper secondary education, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from others (private), dental health care, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from local and central government units, dental health care, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from others (private), family counselling service, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from local and central government units, family counselling service, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from others (private), child welfare, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from local and central government units, child welfare, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from others (private), land use planning, cultural heritage, nature and local environment, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from local and central government units, land use planning, cultural heritage, nature and local environment, consolidated accounts:
1.1.
Percentage grants, land use planning, cultural heritage, nature and local environment, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from others (private), culture, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from local and central government units, culture, consolidated accounts:
1.1.
Percentage grants, culture, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from others (private), transport and communications, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from local and central government units, transport and communications, consolidated accounts:
1.1.
Percentage grants, transport and communications, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from others (private), business activities, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from local and central government units, business activities , consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from others (private), services other than ordinary county responsibilities, consolidated accounts:
1.1.
Percentage purchase of external services from local and central government units, services other than ordinary county responsibilities, consolidated accounts:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

Definisjoner av variabler og verdier

Konsern består av fylkeskommuneregnskap og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Nettingen av transaksjoner mellom eierkommuner og deres andel av det enkelte IKS er ikke kvalitetssikret. Tjenesteområdet administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012 ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F 470..490) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring.De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien. Derved skal ikke summen av 'Kjøp av tjenester fordelt på tjenesteområder' stemme overens med 'Kjøp av tjenester i alt'.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank