KOSTRA - Municipality-State-Reporting

07801: S1. Consolidated accounts - Employment in municipalities - basic data (M) (closed series) 2009 - 2016
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

statistikkvariabel Select at least one value

Total 26 Selected

Search

region

year Select at least one value

Total 8 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2018-03-15
Contact
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistics Norway
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Unit
Contracted man-years adjusted for long term leave, municipality including municipal units, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, administration in municipality, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in primary school and lower secondary school, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in kindergartens, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in health and social services, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in community health services, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in child welfare authorities and social services, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in technical services, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, within water supply, sewerage and waste management, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years, adjusted for long term leave, transport and communication in municipality, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years, adjusted for long term leave, fire and accident protection, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, cultural purpose in municipality, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, other services in municipality, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years, municipality including municipal units, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, administration in municipality, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in kindergartens, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in primary school and lower secondary school, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in health and social services, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in community health services, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in health services, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in child welfare authorities and social services, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, within water supply, sewerage and waste management, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, transport and communication in municipality, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, fire and accident protection, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, cultural purpose in municipality, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years , other services in municipality, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Reference time
Contracted man-years adjusted for long term leave, municipality including municipal units, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, administration in municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in primary school and lower secondary school, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in kindergartens, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in health and social services, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in community health services, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in child welfare authorities and social services, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in technical services, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, within water supply, sewerage and waste management, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, adjusted for long term leave, transport and communication in municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, adjusted for long term leave, fire and accident protection, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, cultural purpose in municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, other services in municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, municipality including municipal units, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, administration in municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, in kindergartens, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, in primary school and lower secondary school, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, in health and social services, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, in community health services, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, in health services, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, in child welfare authorities and social services, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, within water supply, sewerage and waste management, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, transport and communication in municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, fire and accident protection, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, cultural purpose in municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years , other services in municipality, consolidated accounts:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank