KOSTRA - Municipality-State-Reporting

To the Top
07787: S1. Consolidated accounts - Employment in county municipalities - basic data (C) (closed series) 2009 - 2016
Latest update
2018-03-15
Contact
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistics Norway
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Unit
Contracted man-years adjusted for long term leave, county municipality including county municipal units, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, administration in county municipality, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in upper secondary schools, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in dental health services, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, cultural purpose in county municipality, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, other services in county municipality, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years, in county municipality including county municipal units, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, administration in county municipality, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in upper secondary schools, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in dental health services, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, cultural purpose in county municipality, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, other services in county municipality, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Reference time
Contracted man-years adjusted for long term leave, county municipality including county municipal units, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, administration in county municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in upper secondary schools, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in dental health services, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, cultural purpose in county municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, other services in county municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, in county municipality including county municipal units, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, administration in county municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, in upper secondary schools, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, in dental health services, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, cultural purpose in county municipality, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, other services in county municipality, consolidated accounts:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Variable overview
statistikkvariabel
Mandatory *
year
Mandatory *
region
statistikkvariabel
Mandatory *

Total 12 Selected 1

year
Mandatory *

Total 8 Selected 1

region

Total 27 Selected 0

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank