Property management, local government

To the Top

07143: Property management for selected county municipalities’ buildings – key figures (C) (closed series) 2008 - 2016

statistikkvariabel

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Net operating expenditures, county municipal property management per inhabitant , Net operating expenditures, county municipal property management per inhabitant , Net operating expenditures, county municipal property management as a percentage of total net operating expenditures ,

Selected 1 of total 30

year

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Selected 1 of total 9

region

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.EAFK The country , EAFKUO The country except Oslo , 0100 Østfold county municipality ,

Selected 0 of total 27

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Indikatorer som viser utgifter per kvadratmeter, kan bli misvisende når man bare ser på faktaarket basert på fylkeskommuneregnskapet. Dette fordi man ikke tar hensyn til at mange fylkeskommuner har egne eiendomsforetak. Rengskapstall knyttet til fylkeskommunale bygg som eies av foretak, vil kun vises i konsern-faktaarket. Vi anbefaler derfor å ta utgangspunkt i konsern-faktaarket når man ønsker tall for utgifter per kvadratmeter. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank