Energy use by municipality (discontinued)

To the Top

06926: Energy use, by source and user group (closed series) 2005 - 2009

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
region
Mandatory *
industry
type of energy

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 2

year

Mandatory *

Selected 1 of total 5

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Selected 0 of total 359

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Total , Primary industries , Manufacturing and mining ,

Selected 0 of total 11

Optional variable

type of energy

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Total , Electricity , Kull, kullkoks og petrolkoks ,

Selected 0 of total 9

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes


Statistikken over energibruk fordelt på kommuner blir ikke oppdatert i 2012.'
SSB publiserer ikke tall for kommunefordelt energibruk i 2012. Tallene som foreligger har stor usikkerhet og må brukes med varsomhet. SSB vil i løpet av 2012 avklare om statistikken endelig skal avsluttes, eller om det skal innarbeides forbedringer slik at den kan videreføres i 2013.
region
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank