KOSTRA - Municipality-State-Reporting

To the Top
06419: S. Employment in municipalities - basic data (M) (closed series) 2005 - 2016
Latest update
2018-03-15
Contact
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistics Norway
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Unit
Contracted man-years adjusted for long term leave, municipality including municipal units:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, municipals in total:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, administration in municipality:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in kindergartens:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in primary school and lower secondary school:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in health and social services:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in technical services:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, cultural purpose in municipality:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, other services in municipality:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years, municipality including municipal units:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, municipals in total:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, administration in municipality:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in kindergartens:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in primary school and lower secondary school:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in health and social services:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in technical services:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, cultural purpose in municipality:
Avtalte årsverk
Contracted man-years , other services in municipality:
Avtalte årsverk
Employed persons, in municipality including municipal units:
Sysselsatte
Employed persons, municipality in total:
Sysselsatte
Employed persons, administration in municipality:
Sysselsatte
Employed persons, in kindergartens:
Sysselsatte
Employed persons, in primary school and lower secondary school:
Sysselsatte
Employed persons, in health and social services:
Sysselsatte
Employed persons, in technical services:
Sysselsatte
Employed persons, cultural purpose in municipality:
Sysselsatte
Employed persons, other servers in municipality:
Sysselsatte
Reference time
Contracted man-years adjusted for long term leave, municipality including municipal units:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, municipals in total:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, administration in municipality:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in kindergartens:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in primary school and lower secondary school:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in health and social services:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in technical services:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, cultural purpose in municipality:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, other services in municipality:
1.1.
Contracted man-years, municipality including municipal units:
1.1.
Contracted man-years, municipals in total:
1.1.
Contracted man-years, administration in municipality:
1.1.
Contracted man-years, in kindergartens:
1.1.
Contracted man-years, in primary school and lower secondary school:
1.1.
Contracted man-years, in health and social services:
1.1.
Contracted man-years, in technical services:
1.1.
Contracted man-years, cultural purpose in municipality:
1.1.
Contracted man-years , other services in municipality:
1.1.
Employed persons, in municipality including municipal units:
1.1.
Employed persons, municipality in total:
1.1.
Employed persons, administration in municipality:
1.1.
Employed persons, in kindergartens:
1.1.
Employed persons, in primary school and lower secondary school:
1.1.
Employed persons, in health and social services:
1.1.
Employed persons, in technical services:
1.1.
Employed persons, cultural purpose in municipality:
1.1.
Employed persons, other servers in municipality:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Variable overview
statistikkvariabel
Mandatory *
year
Mandatory *
region
statistikkvariabel
Mandatory *

Total 27 Selected 1

year
Mandatory *

Total 12 Selected 1

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank