KOSTRA

To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variables

06417: S. Employment in municipalities - key figures (M) (closed series) 2005 - 2016

Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistics Norway
+47 409 02 657
2018-03-15 08:00
No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in consol. mun. accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipalities in total:
Korrigerte avtalte årsverk
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipal adm:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in kindergartens:
Per cent
Per cent contr. man-years adj. for sick leave and mat. leave in prim. and lower sec. school:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in health and soc. services:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in technical services:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in culture:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in other areas:
Per cent
Number of contracted man-years in consolidated municipal accounts:
Avtalte årsverk
Number of contracted man-years in municipalities in total:
Avtalte årsverk
Percentage of contracted man-years in municipal administration:
Per cent
Percentage of contracted man-years in kindergartens:
Per cent
Percentage of contracted man-years in primary and lower secondary school:
Per cent
Percentage of contracted man-years in health and social services:
Per cent
Percentage of contracted man-years in technical services:
Per cent
Percentage of contracted man-years in culture:
Per cent
Percentage of contracted man-years in other services:
Per cent
Number of employees in consolidated municipal accounts:
Sysselsatte
Number of employees in municipalities in total:
Sysselsatte
Percentage of employees in municipal administration:
Per cent
Percentage of employees in kindergartens:
Per cent
Percentage of employees in primary and lower secondary school:
Per cent
Percentage of employees in health and social services:
Per cent
Percentage of employees in technical services:
Per cent
Percentage of employees in culture:
Per cent
Percentage of employees in other areas:
Per cent
No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in consol. mun. accounts:
1.1.
No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipalities in total:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipal adm:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in kindergartens:
1.1.
Per cent contr. man-years adj. for sick leave and mat. leave in prim. and lower sec. school:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in health and soc. services:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in technical services:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in culture:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in other areas:
1.1.
Number of contracted man-years in consolidated municipal accounts:
1.1.
Number of contracted man-years in municipalities in total:
1.1.
Percentage of contracted man-years in municipal administration:
1.1.
Percentage of contracted man-years in kindergartens:
1.1.
Percentage of contracted man-years in primary and lower secondary school:
1.1.
Percentage of contracted man-years in health and social services:
1.1.
Percentage of contracted man-years in technical services:
1.1.
Percentage of contracted man-years in culture:
1.1.
Percentage of contracted man-years in other services:
1.1.
Number of employees in consolidated municipal accounts:
1.1.
Number of employees in municipalities in total:
1.1.
Percentage of employees in municipal administration:
1.1.
Percentage of employees in kindergartens:
1.1.
Percentage of employees in primary and lower secondary school:
1.1.
Percentage of employees in health and social services:
1.1.
Percentage of employees in technical services:
1.1.
Percentage of employees in culture:
1.1.
Percentage of employees in other areas:
1.1.
Statistics Norway
External PROD
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Navigating with keyboard and screenreader. Select multiple object in row: SHIFT+arrow down/up. To select a single value in the listbox: Windows:Hold Ctrl + arrow down. Then release Ctrl and press space. Repeat. Mac:CMD+arrow down/up. Then release CMD and press spacebar. Repeat. (Works only in Chrome, not in Safari). To exit listbox with values selected, press TAB-key.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in consol. mun. accounts , No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipalities in total , Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipal adm ,

Selected 1 of total 27

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Selected 1 of total 12

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

Tables that use the new regional division also for the years before 2024.