KOSTRA - Municipality-State-Reporting

06417: S. Employment in municipalities - key figures (M) (closed series) 2005 - 2016
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

statistikkvariabel Select at least one value

Total 27 Selected

Search

region

year Select at least one value

Total 12 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2018-03-15
Contact
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistics Norway
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Unit
No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in consol. mun. accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipalities in total:
Korrigerte avtalte årsverk
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipal adm:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in kindergartens:
Per cent
Per cent contr. man-years adj. for sick leave and mat. leave in prim. and lower sec. school:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in health and soc. services:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in technical services:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in culture:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in other areas:
Per cent
Number of contracted man-years in consolidated municipal accounts:
Avtalte årsverk
Number of contracted man-years in municipalities in total:
Avtalte årsverk
Percentage of contracted man-years in municipal administration:
Per cent
Percentage of contracted man-years in kindergartens:
Per cent
Percentage of contracted man-years in primary and lower secondary school:
Per cent
Percentage of contracted man-years in health and social services:
Per cent
Percentage of contracted man-years in technical services:
Per cent
Percentage of contracted man-years in culture:
Per cent
Percentage of contracted man-years in other services:
Per cent
Number of employees in consolidated municipal accounts:
Sysselsatte
Number of employees in municipalities in total:
Sysselsatte
Percentage of employees in municipal administration:
Per cent
Percentage of employees in kindergartens:
Per cent
Percentage of employees in primary and lower secondary school:
Per cent
Percentage of employees in health and social services:
Per cent
Percentage of employees in technical services:
Per cent
Percentage of employees in culture:
Per cent
Percentage of employees in other areas:
Per cent
Reference time
No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in consol. mun. accounts:
1.1.
No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipalities in total:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipal adm:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in kindergartens:
1.1.
Per cent contr. man-years adj. for sick leave and mat. leave in prim. and lower sec. school:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in health and soc. services:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in technical services:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in culture:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in other areas:
1.1.
Number of contracted man-years in consolidated municipal accounts:
1.1.
Number of contracted man-years in municipalities in total:
1.1.
Percentage of contracted man-years in municipal administration:
1.1.
Percentage of contracted man-years in kindergartens:
1.1.
Percentage of contracted man-years in primary and lower secondary school:
1.1.
Percentage of contracted man-years in health and social services:
1.1.
Percentage of contracted man-years in technical services:
1.1.
Percentage of contracted man-years in culture:
1.1.
Percentage of contracted man-years in other services:
1.1.
Number of employees in consolidated municipal accounts:
1.1.
Number of employees in municipalities in total:
1.1.
Percentage of employees in municipal administration:
1.1.
Percentage of employees in kindergartens:
1.1.
Percentage of employees in primary and lower secondary school:
1.1.
Percentage of employees in health and social services:
1.1.
Percentage of employees in technical services:
1.1.
Percentage of employees in culture:
1.1.
Percentage of employees in other areas:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank