To the Top

04947: Financial overview - balance sheet - consolidated accounts - municipality (M) (closed series) 2001 - 2016

statistikkvariabel

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.ASSETS , Fixed assets , Land, buildings and other real property ,

Selected 1 of total 61

year

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Selected 1 of total 16


Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Dataene er hentet fra innrapporterte skjema 0B for kommunene og skjema 0J for kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfattes også lånefond fra kommunene Oslo, Drammen og Bergen for årene 2012 og fremover. Som en følge av dette er definisjonene til de enkelte balansevariablene endret. Se nærmere forklaring i i-knapper og fotnoter. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank