County authority accounts

To the Top

04941: Financial overview - balance sheet - consolidated accounts- county municipality (C) (closed series) 2001 - 2016

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.ASSETS , Fixed assets , Land, buildings and other real property ,

Selected 1 of total 61

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Selected 1 of total 16

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.EAFK The country , EAFKUO The country except Oslo , 0100 Østfold county municipality ,

Selected 0 of total 27

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Dataene er hentet fra innrapporterte skjema 0D for fylkenskommunene og skjema 0L for fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfattes også lånefond fra fylkeskommunene Vest-Agder og Sør-Trøndelag for årene 2012 og fremover. Som en følge av dette er definisjonene til de enkelte balansevariablene endret. Se nærmere forklaring i i-knapper og fotnoter. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).