Statistikkområde

Befolkning: Befolkningsframskrivinger

Alt innhold for delområdet befolkningsframskrivinger

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Regional framskriving av innvandrerbefolkningen?

  Notater 2009/14

  Publikasjon
 • Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 1/2009

  Den raske befolkningsveksten de siste årene fortsatte i 2008. For tredje år på rad vokste folketallet mer enn noen gang før i norsk historie.

  Artikkel
 • Levealdersutvikling og delingstall

  Økonomiske analyser 4/2008

  Det har vært en betydelig økning i tallet på pensjonister siden folketrygden ble innført i 1967. Veksten fortsetter og vil bli særlig sterk de nærmeste tiårene fordi levealderen fortsatt forventes å øke, samtidig som store kull født etter...

  Artikkel
 • Nye befolkningsframskrivinger

  Økonomiske analyser 3/2008

  Statistisk sentralbyrå la nylig fram nye befolkningsframskrivinger både for landet som helhet og for alle kommuner. I tillegg er det laget en egen framskriving av innvandrerbefolkningen.

  Artikkel
 • Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 1/2008

  Den raske befolkningsveksten de siste årene fortsatte i 2008. For tredje år på rad vokste folketallet mer enn noen gang før i norsk historie.

  Artikkel
 • Hvor stor blir innvandrerbefolkningen framover?

  Samfunnsspeilet 2006/4

  I desember 2005 offentliggjorde SSB for første gang en framskriving av innvandrerbefolkningen i Norge som et ledd i den ordinære befolkningsframskrivingen.

  Artikkel
 • Hva skjer med befolkningsutviklingen?

  Samfunnsspeilet 2006/3

  Befolkningsveksten i Norge har økt betydelig siden 1980-tallet, på tross av at antall fødsler per kvinne (fruktbarheten) er for lav til at folkemengden kan vokse på lang sikt.

  Artikkel
 • Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden

  Samfunnsspeilet 2006/1

  Statistisk sentralbyrå (SSB) la like før årsskiftet fram nye befolkningsframskrivninger.

  Artikkel
 • Det var på tide

  Samfunnsspeilet 2006/1

  Lars Østby har gjennom flere år stått i spissen for å bygge opp et toneangivende innvandrerstatistisk fagmiljø i Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har blant annet en egen koordinatorstilling for statistikk relatert til innvandring.

  Artikkel
 • Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 2005-2060

  Økonomiske analyser 6/2005

  For å kunne lage en befolkningsframskriving må det gjøres forutsetninger om de demografiske komponentene,dvs. fruktbarhet (antall barn per kvinne), dødelighet, inn- og utvandring, og dessuten om innenlandskflyttemønster for de regionale f...

  Artikkel
 • Hovedresultater fra befolkningsframskrivingen 2005-2060

  Økonomiske analyser 6/2005

  Den nye befolkningsframskrivingen viser at folketallet vil fortsette å vokse fram til 2060, bortsett fra hvisinnvandringen blir svært lav.

  Artikkel
 • Befolkningen blir eldre

  Økonomiske analyser 5/2004

  Befolkningsframskrivinger viser at befolkningen vil bli eldre, nesten uansett hvilke forutsetninger som gjøres. Norge får ingen midlertidig eldrebølge, men en varig høy eldreandel og forsørgerbyrde.

  Artikkel
 • Norden godt rustet for framtiden

  Artikkel
 • Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

  Samfunnsspeilet 2004/1

  Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av befolkningen.

  Artikkel
 • Fortsatt sentralisering : Regionale befolkningsframskrivinger 2002-2020

  Økonomiske analyser 4/2003

  Statistisk sentralbyrås framskrivinger viser at i løpet av de neste åtte årene kan folketallet komme til åsynke i mer enn to av fem norske kommuner, selv om landets samlede folketall er ventet å stige med et parhundre tusen.

  Artikkel