249005_tabell_249278_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvhold/aar
249005_tabell_249278
statistikk
2015-12-11T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
false
Færre enn tidligere synes det ville være ubehagelig om en sønn eller datter skulle ønske å gifte seg med en innvandrer. Mens 25 og 23 prosent hadde motforestillinger mot dette i henholdsvis 2013 og 2014, var bare 17 prosent av samme oppfatning i 2015. I 2002 var andelen 40 prosent.

Holdninger til innvandrere og innvandring2015

Innhold

Svar på tre spørsmål om eget forhold til innvandrere. Prosent
2006200720082009201020112012201320142015
Ville du synes det var ubehagelig dersom du eller noen i din nærmeste familie fikk en hjemmehjelp som var innvandrer
Ja810107779887
Nei91899092919290919091
Vet ikke1111211132
 
Ville du synes det var ubehagelig dersom du fikk en innvandrer som ny nabo
Ja7866666664
Nei91919493929292929294
Vet ikke2111222222
 
Ville du synes det var ubehagelig dersom du hadde en sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer
Ja32322425262525252317
Nei62646970677069696976
Vet ikke6465756687