Holdninger til innvandrere og innvandring2015

Innhold

Arkiv for Holdninger til innvandrere og innvandring - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
24. november 2005 2005 Mer positive holdninger til innvandrerne
24. november 2004 2004 Økt støtte til flyktningpolitikken - færre ønsker ytterligere innstramminger
4. desember 2003 2003 Fremmedfrykt på samme nivå
4. desember 2002 2002 Positive til innvandreres arbeidsinnsats
30. oktober 2000 2000 - Bør ha samme mulighet til arbeid
28. oktober 1999 1999 Økt skepsis til innvandrernes lovlydighet