229939_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkfram/aar
229939_tabell
statistikk
2016-06-21T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
false
Befolkningsframskrivingen er en beregning av hvordan en befolknings størrelse og sammensetning kan bli i framtiden.

Nasjonale befolkningsframskrivinger2016-2100

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 2Folkemengden 1. januar. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100fullscreen-iconFolkemengden 1. januar. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100excel-iconFolkemengden 1. januar. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100csv-iconFolkemengden 1. januar. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100
Tabell 3Årlig befolkningsvekst. Absolutte tall og i prosent. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100fullscreen-iconÅrlig befolkningsvekst. Absolutte tall og i prosent. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100excel-iconÅrlig befolkningsvekst. Absolutte tall og i prosent. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100csv-iconÅrlig befolkningsvekst. Absolutte tall og i prosent. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100
Tabell 4Folkemengde i kommunene 1. januar. Registrert første år. Framskrevet i tre alternativer i 2040fullscreen-iconFolkemengde i kommunene 1. januar. Registrert første år. Framskrevet i tre alternativer i 2040excel-iconFolkemengde i kommunene 1. januar. Registrert første år. Framskrevet i tre alternativer i 2040csv-iconFolkemengde i kommunene 1. januar. Registrert første år. Framskrevet i tre alternativer i 2040
Tabell 5Folkemengde i Oslos bydeler 1. januar. Registrert første år. Framskrevet i tre alternativer i 2040fullscreen-iconFolkemengde i Oslos bydeler 1. januar. Registrert første år. Framskrevet i tre alternativer i 2040excel-iconFolkemengde i Oslos bydeler 1. januar. Registrert første år. Framskrevet i tre alternativer i 2040csv-iconFolkemengde i Oslos bydeler 1. januar. Registrert første år. Framskrevet i tre alternativer i 2040
Tabell 6Forventet levealder ved fødselen. Estimert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100fullscreen-iconForventet levealder ved fødselen. Estimert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100excel-iconForventet levealder ved fødselen. Estimert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100csv-iconForventet levealder ved fødselen. Estimert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100
Tabell 7Antall fødte og døde. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100fullscreen-iconAntall fødte og døde. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100excel-iconAntall fødte og døde. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100csv-iconAntall fødte og døde. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100
Tabell 8Innvandring, utvandring og nettoinnvandring. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100,fullscreen-iconInnvandring, utvandring og nettoinnvandring. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100,excel-iconInnvandring, utvandring og nettoinnvandring. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100,csv-iconInnvandring, utvandring og nettoinnvandring. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100,
Tabell 9Antall innvandrere bosatt i Norge. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100fullscreen-iconAntall innvandrere bosatt i Norge. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100excel-iconAntall innvandrere bosatt i Norge. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100csv-iconAntall innvandrere bosatt i Norge. Registrert første år, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken