6078_om_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkfram/aar
6078_om
statistikk
2016-06-21T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
false
Befolkningsframskrivingen er en beregning av hvordan en befolknings størrelse og sammensetning kan bli i framtiden.

Nasjonale befolkningsframskrivinger2016-2100

Innhold

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".