Tabell

Folkemengde i Oslos bydeler 1. januar. Registrert første år. Framskrevet i tre alternativer i 20401
 2016 Registrert2040
 Hovedalternativet (MMMM)Lav nasjonal vekst LLMLHøy nasjonal vekst HHMH
1Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav og H = høy. Fordi framskrevne tall er usikre, er de avrundet til nærmeste hundre.
Oslo i alt658 390853 900787 200949 900
Gamle Oslo51 44468 50063 40076 000
Grünerløkka56 28371 40066 10079 600
Sagene41 56655 00051 00060 900
St. Hanshaugen37 26349 90046 20055 500
Frogner57 01068 90063 90076 600
Ullern32 75742 10038 80046 800
Vestre Aker47 88561 60056 60068 600
Nordre Aker49 78163 50058 40070 900
Bjerke30 93741 80038 30046 700
Grorud27 41936 30033 30040 400
Stovner32 15341 20037 60046 000
Alna49 22464 60059 40072 000
Østensjø49 82168 00062 70075 100
Nordstrand50 08267 10061 90074 300
Søndre Nordstrand38 40550 00045 80055 800
Sentrum1 1702 2002 0002 400
Marka1 5961 3001 2001 500
Uoppgitt bydel Oslo3 594600600600