6320_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal
6320
Mot rekordstor befolkningsvekst i 2006
statistikk
2006-11-16T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
folkendrkv, Folkemengde og befolkningsendring, innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflyttingBefolkning, Flytting, Folketall, Fødte og døde, Befolkning, Innvandring og innvandrere
false

Folkemengde og befolkningsendring3. kvartal 2006

Statistikken inneheld endringstal per kvartal og for heile kalenderåret. Folkemengde etter kjønn og alder ved årsskiftet finn ein i statistikken Folkemengde.

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Mot rekordstor befolkningsvekst i 2006

I tredje kvartal økte folketallet i Norge med 11 500 til 4 671 900. Det bringer veksten fram til 1. oktober opp i 31 700. I fjor var tallet 25 400. Den største veksten som er registrert i løpet av ett år i Norge, var på 39 200 og skriver seg fra 1946. Med 7 500 flere innbyggere i siste kvartal blir denne rekorden slått.

Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst. 3. kvartal og 1.-3. kvartal. 1987-2006

Det var 6 000 flere inn- enn utflyttinger i tredje kvartal, og 5 500 flere fødte enn døde. Til sammen har nettoinnvandringen i de tre første kvartalene vært 17 100, og fødselsoverskuddet 14 600 så langt i år. I løpet av årets første ni måneder er det født 45 100 barn, det høyeste tallet siden 2000. Samtidig er tallet på døde det laveste som er registrert på mange år. Mens økningen i folketallet i 1946 skyldtes fødselsoverskuddet, står nettoinnvandringen for 54 prosent av økningen hittil i år.

Folketallet økte, men ikke i alle fylker

Folketallet har gått opp i alle fylker, bortsett fra fire: Nordland, Sogn og Fjordane, Oppland og Finnmark. Nedgangen i disse fylkene skyldes stor nettoutflytting. I Oppland har det i tillegg vært flere dødsfall enn fødsler. Sett i forhold til folketallet har Sogn og Fjordane hatt den største nedgangen.

I tredje kvartal hadde alle fylkene bortsett fra Hedmark et fødselsoverskudd. Også i året sett under ett har Hedmark hatt et fødselsunderskudd, sammen med Telemark og Oppland. Fødselsoverskuddet for landet på 5 500 er blant de største som er registrert for tredje kvartal noen gang.

Nettoinnflytting. Innenlandsk og fra utlandet i prosent av folkemengden. 3. kvartal 2006

Nettoinnvandring av utenlandske statsborgere. Ti på topp hittil i 2006

Størst flytteoverskudd i Oslo, Akershus og Rogaland

Oslo, Akershus og Rogaland har hatt størst flytteoverskudd hittil i år. Flytteoverskuddet er størst i Oslo med 5 100 i årets ni første måneder. Av dette utgjør innvandringsoverskuddet fra utlandet 60 prosent.

Fortsatt flest polakker til Norge

Polske statsborgere har stått for den største nettoinnvandringen hittil i år med 4 600 flere inn- enn utflyttinger, mens tallet for samme periode i fjor var 2 000. Nettoinnvandringen av polakker er mer enn fire ganger så stor som noen annen gruppe statsborgere. I tredje kvartal var flytteoverskuddet av polakker nesten 1 800.

Bortimot 34 000 personer har innvandret til Norge hittil i år, mens 16 900 har utvandret. Burmesiske statsborgere er ny gruppe på listen over størst nettoinnvandring, med 470 i innvandringsoverskudd hittil i år.