Ny historisk tabell

Historien om befolkningen i Norge

Publisert:

Lurer du på hvor mange barn som ble født utenfor ekteskap i din bygd i forrige århundre? Eller om det var flere enn dine oldeforeldre som giftet seg borgerlig i 1919? En ny detaljert og søkbar tabell gir utvidet kunnskap om befolkningen i norske herreder og byer fra 1906 til 1968.

Befolkning

Befolkningsstatistikken har alltid vært en av bærebjelkene for SSB. Nå har befolkningsstatistikerne våre gravd seg ned i støvete papirer og laget en detaljert og søkbar tabell over befolkningen i bygder og byer fra 1906 til 1968. Sammen med dagens detaljerte befolkningsstatistikk, danner tallene et komplett og unikt bilde av befolkningsutviklingen i Norge i første del av forrige århundre.

Utgangspunktet for tabellen er nedtegnelser på papir som byråets ansatte brukte som grunnlag for å lage befolkningsstatistikk på første halvdel av 1900-tallet. Disse er langt mer detaljerte og på et mye lavere nivå enn den statistikken som faktisk ble publisert av SSB. En del av variablene vitner også om hva som var viktig i folketellingene på starten av 1900-tallet. Tallet på levendefødte og dødfødte barn utenfor ekteskap er (heldigvis) ikke særlig viktig i dagens befolkningsstatistikk

Det er byer og herreder som danner det geografiske utgangspunktet for tabellen. Før kommunesammenslåingene på starten av 1960-tallet var det godt over 750 herreds- og bykommuner i Norge, samt en del ladesteder og andre områder med spesiell status. I vår tabell er det 838 geografiske enheter å velge mellom. Det er også mulig å skille mellom bygde- og bybefolkningen på fylkes- og landsnivå..

Tabellen har følgende statistikkvariabler:

  • Levendefødte (i og utenfor ekteskap)
  • Dødfødte (i og utenfor ekteskap)
  • Døde i alt
  • Tvillingfødsler
  • Trillingfødsler og over
  • Vigsler i alt
  • Borgerlige vigsler
  • Utvandringer, utenfor Europa
  • Fødselsoverskudd

Hvordan finne fram i tabellen?

Tabell 10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K)

I statistikkbanken ligger alle kommunene sortert etter kommunenummer. Det betyr at kommunene i fylke 01 Østfold kommer først, deretter 02 Akershus og 03 Oslo, 04 Hedmark og 05 Oppland, før den følger kysten rundt til fylke 20 Finnmark.

Du kan også søke på kommunenavn under «Velg via søk» i toppfanen over tabellen. Søk på navn på kommune eller område, marker den riktige og klikk på velg slik at den legger seg i listen over valgte. Gjenta hvis du ønsker tall for andre kommuner. Når du ferdig, klikker du på fanen «Min tabell».

statbank


Hvordan er tabellen dokumentert?

I notatet Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 er den nye tabellens samsvar med publiserte tall i tidligere publisert statistikk (NOS Folkemengdens bevegelse) dokumentert.

 

Kontakt