6330_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal
6330
Størst befolkningsvekst i Oslo og Akershus
statistikk
2005-08-25T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
folkendrkv, Folkemengde og befolkningsendring, innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflyttingBefolkning, Flytting, Folketall, Fødte og døde, Befolkning, Innvandring og innvandrere
false

Folkemengde og befolkningsendring2. kvartal 2005

Statistikken inneheld endringstal per kvartal og for heile kalenderåret. Folkemengde etter kjønn og alder ved årsskiftet finn ein i statistikken Folkemengde.

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Størst befolkningsvekst i Oslo og Akershus

Per 1. juli 2005 talte Norges befolkning 4 621 300 personer. Dette er nesten 14 900 flere enn ved inngangen til året. I første halvår i fjor økte folketallet med 12 200.

Folketilveksten var størst i Oslo og Akershus - både i absolutte tall og sett i forhold til folketallet. I alt utgjorde befolkningsveksten i landsdelen Oslo og Akershus mer enn 40 prosent av hele Norges befolkningsvekst.

Vi ble 8 600 flere i andre kvartal

I andre kvartal 2005 økte folketallet med 8 600 personer. Fødselsoverskuddet var med 4 600 litt høyere enn innvandringsoverskuddet, som lå på rundt 4 000 personer. Akershus hadde den største samlede nettoinnflyttingen - med nær 1 000 personer, både fra inn- og utland - mens Hordaland opplevde den største innvandringen i andre kvartal 2005 - med drøyt 500 personer.

Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst, etter kvartal. 1994-2005

Nettoinnflytting. Innenlandsk og fra utlandet i prosent av folkemengden. 2. kvartal 2005

Høyere nettoinnvandring

Befolkningsveksten i første halvår 2005 var satt sammen av et fødselsoverskudd på 7 300 og et innvandringsoverskudd på 7 600. Innvandringsoverskuddet var dermed 3 300 høyere enn i samme periode i fjor og den høyeste på tre år. Fødselsoverskuddet så langt i år var 500 lavere enn i fjor, noe som skyldes at det både ble født om lag 200 færre barn og at det døde 300 flere enn i samme periode i 2004.

Seks fylker med befolkningstap

Den største nettoinnvandringen i årets to første kvartaler gikk til Hordaland (1 000 personer) og Rogaland (800 personer), fulgt av Oslo og Akershus med rundt 700 personer hver. Alle fylkene hadde nettoinnvandring, men i fire fylker kunne innvandringsoverskuddet ikke utligne det innenlandske flyttetapet: Nordland tapte flest innbyggere (400), fulgt av Sogn og Fjordane (300), Finnmark Finnmárku (200) og Telemark (100).

I Telemark døde det dessuten 100 flere personer enn det ble født, noe som også bidro til nedgangen i folketallet.

I tillegg opplevde både Hedmark og Oppland synkende folketall. Den positive flyttebalansen fra utlandet kunne ikke veie opp for negativ flyttebalanse mot resten av landet og for et fødselsunderskudd i de to fylkene på henholdsvis 300 og 150.