256425_tabell_275095_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal
256425_tabell_275095
statistikk
2016-08-18T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false
Statistikken inneheld endringstal i folkemengd per kvartal. Folketalet auka med 13 600 i 2. kvartal 2016 til nær 5 236 800 busette.

Befolkning2. kvartal 2016

Innhald

Folkemengd og endringane i kvartalet. Antal
2. kvartal 20162. kvartal 2015Endringar frå tilsvarande periode året før
Folketalet ved inngangen av kvartalet5 223 2565 176 99846 258
Fødde15 81215 8075
Døde9 5329 655-123
Fødselsoverskot6 2806 152128
Innvandring15 65214 1031 549
Utvandring8 3627 818544
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring7 2906 2851 005
Folkevekst13 57012 4371 133
Folketalet ved utgangen av kvartalet5 236 8265 189 43547 391