Tabell

Folkemengd og endringane i kvartalet. Antal
2. kvartal 20162. kvartal 2015Endringar frå tilsvarande periode året før
Folketalet ved inngangen av kvartalet5 223 2565 176 99846 258
Fødde15 81215 8075
Døde9 5329 655-123
Fødselsoverskot6 2806 152128
Innvandring15 65214 1031 549
Utvandring8 3627 818544
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring7 2906 2851 005
Folkevekst13 57012 4371 133
Folketalet ved utgangen av kvartalet5 236 8265 189 43547 391