Befolkning1. januar 2016, berekna tal

Innhald

Arkiv for Befolkning - årleg, per 1. januar

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
18. desember 2018 31. desember 2018 31. desember 2018
15. desember 2017 31. desember 2017 31. desember 2017
15. desember 2016 2016 Svakaste folkevekst sidan 2006
17. desember 2015 1. januar 2016 5 214 900 personar busette ved årsskiftet
18. desember 2014 1. januar 2015 Like høg folkevekst i 2014 som i 2013
19. desember 2013 1. januar 2014 Lågare folkevekst, men fortsatt høgt nivå

Arkiv for Befolkning - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
18. desember 2018 31. desember 2018 31. desember 2018
15. desember 2017 31. desember 2017 31. desember 2017
15. desember 2016 4. kvartal 2016 Svakaste folkevekst sidan 2006
17. desember 2015 1. januar 2016 5 214 900 personar busette ved årsskiftet
18. desember 2014 1. januar 2015 Like høg folkevekst i 2014 som i 2013
19. desember 2013 1. januar 2014 Lågare folkevekst, men fortsatt høgt nivå

Arkiv for Befolkning - årleg, berekna tal (nedlagd)

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
18. desember 2018 31. desember 2018 31. desember 2018
15. desember 2017 31. desember 2017 31. desember 2017
15. desember 2016 2016 Svakaste folkevekst sidan 2006
17. desember 2015 1. januar 2016 5 214 900 personar busette ved årsskiftet
18. desember 2014 1. januar 2015 Like høg folkevekst i 2014 som i 2013
19. desember 2013 1. januar 2014 Lågare folkevekst, men fortsatt høgt nivå

For tidlegare publiseringer sjå også: Befolkningsendringer for fylker og hele landet 1951-, Befolkningsendringer i kommunene 1951-, Befolkningsendringer i kommunene, Folkemengde og befolkningsendring, Utenlandske statsborgere og Berekna folkemengd ved årsskiftet.