249859
/befolkning/statistikker/fodte/aar
249859
Laveste fruktbarhet på 30 år
statistikk
2016-03-09T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
fodte, Fødte, fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false
Statistikken viser antall levende- og dødfødte i et år, samlet fruktbarhetstall, fruktbarhetsrater, fødealder, medianalder, hypotetisk fødealder, brutto- og netto reproduksjonstall.

Fødte2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Laveste fruktbarhet på 30 år

I 2015 ble det født 59 100 barn, like mange som i 2014. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner på 1,73. Det er en nedgang i forhold til 2014 og laveste SFT siden 1986.

Fødte. Hovedtall
Levendefødte201520142005
I alt59 05859 08456 756
Gutter30 36930 37029 053
Jenter28 68928 71427 703
 
Samlet fruktbarhetstall
Kvinner1,731,761,84
Menn1,561,581,68
 
Fødealder, første barn
Mor28,928,728,1
Far31,431,330,9
 
Mors samlivsstatus
Gift25 18625 49527 034
Samboer26 60026 14022 665
Enslig7 2727 4497 057

Samlet fruktbarhetstall for menn var 1,56 i 2015, også det en nedgang fra 2014. Både kvinner og menns fruktbarhet har hatt en jevn nedgang siden 2009. I 2009 var SFT 1,98 for kvinner og 1,77 for menn. SFT for menn blir lavere enn for kvinner fordi vi måler SFT for menn over flere år (15–54 år) enn for kvinner. Det er også en del barn som ikke har registrert far, som bidrar til denne forskjellen.

Lavest fruktbarhet i Telemark

Det er betydelige regionale variasjoner i fruktbarheten. Fruktbarheten var lavest i Telemark med et samlet fruktbarhetstall på 1,59. Dette fylket hadde også den største nedgangen i fruktbarheten. Oslo og Hedmark hadde også lav fruktbarhet, 1,61. Fruktbarheten var som i fjor høyest i Rogaland med et samlet fruktbarhetstall på 1,87. Kvinner i Nord-Trøndelag var også blant de mest fruktbare i landet med fruktbarhetstall på 1,86.

Fødealderen øker

I 2015 var gjennomsnittlig fødealder ved første barns fødsel 28,9 år for kvinner. I løpet av de siste tolv årene har gjennomsnittlig fødealder økt med ett år. Dersom vi går tilbake til 1990, var gjennomsnittsalderen ved første fødsel 25,5 år. I perioden 2011–2015 har fruktbarheten gått ned for kvinner under 35 år, mens den har økt litt for kvinner eldre enn 34 år sammenlignet med perioden 2006–2010.

Færre får mange barn

Det har vært en langvarig trend at andelen som får tre barn eller flere, har gått ned. Av de kvinnene som ble 45 år i 2015, hadde 30,7 prosent født tre barn eller flere. Dersom vi går ti år tilbake, var denne andelen 34,8 prosent.

Andelen flerfødsler økte

Av 58 200 fødsler i 2015 var 956 tvillingfødsler og 12 trillingfødsler, noe som tilsvarer 16,6 flerfødsler per 1000 fødsler. Dette er en økning på 0,6 sammenlignet med året før.

Laveste antall dødfødte

Etter flere år med nedgang i antall dødfødte økte antallet i 2014. I 2015 gikk antallet dødfødte igjen ned. Det ble registrert 162 dødfødte i 2015 – det laveste antallet noen gang registrert i Norge. Dette tilsvarer 2,7 dødfødte per 1 000 fødte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB