171536_not-searchable
/befolkning/statistikker/fodte/aar
171536
Fruktbarheten fortsetter å falle gradvis
statistikk
2015-03-26T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
fodte, Fødte, fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)Befolkning, Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Statistikken viser blant annet samlet fruktbarhetstall, fødealder, brutto- og netto reproduksjonstall. Fruktbarheten fortsatte å falle i 2014.

Fødte2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fruktbarheten fortsetter å falle gradvis

I 2014 ble det født 59 100 barn, som er omtrent samme nivå som 2013. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner på 1,76, en svak nedgang i forhold til 2013. Fruktbarheten har gått gradvis ned hvert år siden 2009 da samlet fruktbarhetstall var på 1,98.

Fødte. Hovedtall
Levendefødte201420132004
I alt59 08458 99556 951
Gutter30 37030 13829 192
Jenter28 71428 85727 759
 
Samlet fruktbarhetstall
Kvinner1,761,781,83
Menn1,581,611,67
 
Fødealder, første barn
Mor28,728,628,0
Far31,331,330,8
 
Mors samlivsstatus
Gift25 49525 55327 326
Samboer26 14025 83022 756
Enslig7 4497 6126 869

Samlet fruktbarhetstall for menn var 1,58 i 2014, en svak nedgang fra 2013.

Høyest fruktbarhet i Rogaland

Fruktbarheten var høyest i Rogaland med et samlet fruktbarhetstall på 1,90. Oppland og Buskerud hadde størst økning i fruktbarheten fra 2013. Lavest var fruktbarheten i Hedmark og Buskerud med fruktbarhetstall på 1,64. Nord-Trøndelag og Finnmark har hatt den største nedgangen. Her gikk fruktbarheten ned med 0,18.

Islandske og svenske kvinner var de mest fruktbare i Norden i 2013. Samlet fruktbarhetstall for Island var 1,93 tett fulgt av 1,89 for Sverige. Norge hadde et fruktbarhetstall på 1,76 mens Finland lå plassert rett bak med 1,75. Danmark lå sist med et fruktbarhetstall på 1,67.

Flest barn født i samboerskap

Vel 26 100 barn ble født av foreldre som levde i samboerskap, mens 25 500 var født av gifte foreldre. Flest av førstefødte barn hadde samboende foreldre, vel 50 prosent. Av barna som ble født som nr. to i rekken, hadde flest gifte foreldre, vel 46 prosent. Jo høyere nummer i rekken barnet er født til, dess høyere andel har gifte foreldre.

Andelen barn født av foreldre som lever som samboere, var høyest i Nord-Trøndelag. 58 prosent av barna som ble født i dette fylket, hadde foreldrene som var samboere. Vest-Agder hadde den største andelen barn født av gifte foreldre med 54 prosent mens andelen barn født av enslige mødre var størst i Finnmark med 24 prosent.

Stabil fødealder

Gjennomsnittlig fødealder ved første barns fødsel var 28,7 år for kvinner og 31,3 år for menn. Dette er en økning fra året før på kun 0,1 år for kvinner. For menn er gjennomsnittlig fødealder uforandret i forhold til året før. Det er kvinner i aldersgruppen 30-34 som er mest fruktbare, fulgt av aldersgruppen 25-29 år. Sammenlignet med 2013 har fruktbarheten gått ned for kvinner under 30 år, mens den har økt noe for de eldre.

Økning i antall dødfødte

Etter flere år med nedgang i antall dødfødte, økte antallet i 2014. Det ble det registrert 207 dødfødte i 2014, noe som er 41 flere enn i 2013. Vi må tilbake til 2009 for å finne høyere antall dødfødte. På tross av denne økingen er antallet dødfødte lavt sett i historisk sammenheng. Antallet dødfødte i Norge er fortsatt lavt sammenlignet med de fleste andre land i Europa.