106582
/befolkning/statistikker/fodte/aar
106582
Fruktbarheten ytterligere ned
statistikk
2014-04-08T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
fodte, Fødte, fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false
Statistikken viser blant annet antall levende- og dødfødte e bestemtt år, samlet fruktbarhetstall, fruktbarhetsrater, fødealder, medianalder, hypotetisk fødealder.

Fødte2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fruktbarheten ytterligere ned

I 2013 ble det født 59 000 barn. Det er 1 300 færre enn i 2012, og dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,78. Vi må tilbake til 2002 for å finne et lavere fruktbarhetstall.

Fødte. Nøkkeltall
2013Endring i prosent
2012 - 20132003 - 2013
Levendefødte
I alt58 995-2,14,5
Gutter30 138-2,63,9
Jenter28 857-1,65,1
 
Samlet fruktbarhetstall
Kvinner1,78-3,8-1,1
Menn1,61-4,2-1,8
 
Fødealder, første barn
Mor28,60,42,1
Far31,30,32,0
 
Mors samlivsstatus
Gift25 553-2,6-8,6
Samboer25 830-0,718,6
Enslig7 612-5,013,1

Etter en topp med 61 800 levendefødte i 2009 og et samlet fruktbarhetstall på 1,98 har tallet på fødte gått noe ned de siste årene. I femårsperioden 1981-1985 var det i snitt 50 700 levendefødte, og i perioden 2006-2010 var gjennomsnittet 60 200.

Høyest fruktbarhet i Nord-Trøndelag

Fra 2012 til 2013 gikk samlet fruktbarhetstall ned i alle fylkene bortsett fra Nord-Trøndelag og Finnmark. Nord-Trøndelag hadde en økning på 0,08, og oppgangen i Finnmark utgjorde 0,07. I tillegg var Nord-Trøndelag det fylket som hadde høyest samlet fruktbarhetstall i 2013, 2,03, og nest høyest hadde Vest-Agder med 1,96. Oslo hadde lavest SFT i 2013, med 1,67, mens Hedmark var det fylket som hadde størst nedgang. 

Samlet fruktbarhetstall for menn var på 1,61 i 2013, det er en nedgang på 0,06 fra året før. I perioden 2000-2013 var SFT for menn høyest i 2009, med 1,77. Siden 2009 har tallet gått ned hvert år.

Kvinner 30-34 år mest fruktbare

Ser vi på kvinner, gikk fruktbarhetsratene ned i alle aldersgrupper fra 2012 til 2013, med unntak av kvinner i aldersgruppen 40-44 år. Fruktbarheten i denne aldersgruppen har steget lite, men jevnt, nesten hvert år siden midten av 1980-tallet. Kvinner i aldersgruppen 30-34 år hadde høyest fruktbarhetsrate i 2013. Slik har det vært de siste fire årene. Deretter var det kvinner i aldersgruppen 25-29 år som fødte flest barn i 2013.

Liten økning i fødealderen

Gjennomsnittsalderen for kvinner ved første barns fødsel var 28,6 år i 2013. Tilsvarende tall for menn var 31,3 år. Gjennomsnittsalder for kvinner ved første barns fødsel har ligget på rundt 28 år i perioden 2003-2010, og fra 2010 har den økt noe hvert år.

Rekordliten andel dødfødte

I 2013 var det 954 tvillingfødsler og 17 trillingfødsler, noe som tilsvarer 16,7 flerfødsler per 1 000 fødsler.

I 2013 var det 166 dødfødte. Dette er det laveste tallet på dødfødte som noen gang er registrert, og tilsvarer 2,8 dødfødte per 1 000 fødte. Det er første gang dette forholdstallet er under tre.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB