93336
/befolkning/statistikker/fodte/aar
93336
Stabile fødselstall
statistikk
2013-04-18T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
fodte, Fødte, fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Fødte2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabile fødselstall

I 2012 ble det født 60 300 barn. Dette er omtrent like mange levendefødte som året før og gir et samlet fruktbarhetstall på 1,85. For tredje år på rad går fruktbarheten ned, etter en topp på 1,98 i 2009.

Fødte. Nøkkeltall
2012Endring i prosent
2011 - 20122002 - 2012
Levendefødte
I alt60 2550,18,7
Gutter30 933-0,29,2
Jenter29 3220,48,2
 
Samlet fruktbarhetstall
Kvinner1,85-1,65,7
Menn1,68-1,24,3
 
Fødealder, første barn
Mor28,50,42,5
Far31,20,32,3
 
Mors samlivsstatus
Gift26 224-1,0-4,0
Samboer26 0221,621,8
Enslig8 009-1,518,6

I begynnelsen av 1970-årene var samlet fruktbarhetstall på 2,73, deretter gikk fruktbarheten ned til midten av 1980-årene da den nådde en bunn på 1,66. Siden steg den til begynnelsen av 1990-årene, for så å synke til 2002. Fra da av steg den igjen og nådde en ny topp i 2009 på 1,98. De siste tre årene har samlet fruktbarhetstall gått noe ned igjen.

I 2011 hadde Island et samlet fruktbarhetstall på 2,02, etterfulgt av Sverige med 1,90. Et samlet fruktbarhetstall på 1,83 plasserte Finland like under Norges nivå. Lavest lå Danmark med 1,76.

Mest fruktbare i Agder og Rogaland

Ser vi på fruktbarhet i de forskjellige landsdelene de siste ti årene, er det kvinner i Agder og Rogaland som har høyest fruktbarhet i Norge, deretter følger kvinner fra Vestlandet . Kvinner fra Trøndelag og Nord-Norge ligger på samme nivå i fruktbarhet i perioden. Minst fruktbare i perioden har kvinner fra Hedmark og Oppland vært, men fra 2011 til 2012 var det bare denne delen av landet som hadde en økning i samlet fruktbarhetstall. Dermed var det kvinner i Oslo og Akershus sett under ett, samt kvinner på Sør-Østlandet som hadde lavest fruktbarhet i 2012.

Liten økning i fødealder

Foreldrenes gjennomsnittsalder ved første barns fødsel var i 2012 28,5 år for kvinner og 31,2 år for menn. Det er en økning fra året før på 0,1 år for både kvinner og menn. Kvinner i aldersgruppen 30-34 år var mest fruktbare i 2012, det er tredje året på rad at kvinner i denne aldersgruppen føder flest barn. Tidligere var det kvinner i aldersgruppen 25-29 år som fødte flest barn. Sammenlignet med året før gikk fruktbarhetsratene ned eller var uendret i alle aldersgrupper, unntatt kvinner i aldersgruppen 35-39 år. Her økte raten med 0,5.

Blant fylkene var andelen fødte med gifte foreldre størst i Vest-Agder, 55 prosent. Andelen med samboende foreldre var størst i Nord-Trøndelag, 54 prosent, og andelen med enslig mor var størst i Finnmark, med 25 prosent.

I 2012 var det 1 000 tvillingfødsler og 18 trillingfødsler, det gir 17,1 flerfødsler per 1 000 fødsler.

Samme år var det 184 dødfødte. Ser vi bort fra 2005, er dette det laveste tallet som noen gang er registrert.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB