84323_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/arkiv
84323
Fortsatt stor innenlandsk flytteaktivitet
statistikk
2012-05-11T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
flytting, Flyttinger, flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap, flyktningerBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Flyttinger2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt stor innenlandsk flytteaktivitet

Det var i alt 226 400 flyttinger mellom norske kommuner i 2011, noe som svarer til 46 flyttinger per 1 000 innbyggere. Fra 2009 har tallet på flyttinger mellom norske kommuner økt år for år med henholdsvis 14 200 og 11 700.

Når det gjelder tallet på flyttinger innenfor norske kommuner, var det i alt 427 400. Disse flyttingene svarte til 86 flyttinger per 1 000 innbyggere.

Noe økende sentralisering

Sentrale kommuner (kode 3) hadde et flytteoverskudd på 5 900 flere innflyttinger enn utflyttinger i 2011. Kommunene innenfor de andre sentralitetskriteriene - noe sentrale kommuner, mindre sentrale kommuner og minst sentrale kommuner - opplevde flyttetap. Takten på sentraliseringen var fra 2010 igjen økende, etter å ha vært avtagende fra 2006 til 2010.

Sentralitet:

Sentralitet er en kommunes geografiske beliggenhet i forhold til tettsteder av ulike kategorier. Det er fire hovednivåer, kodet 3-0, alt etter reisetid fra de forskjellige tettstedene. En kommune har sentralitet 3 når dens befolkningstyngdepunkt ligger innenfor 75 minutters reisetid fra et tettsted med minimum 50 000 innbyggere (90 minutter fra Oslo). For å få sentralitet 3, må tettstedet i tillegg fungere som regionsenter. Sentralitet 2 betyr at det er maksimalt 60 minutters reisetid til et tettsted med minimum 15 000 innbyggere; sentralitet 1 vil si at det er maksimalt 45 minutters reisetid til et tettsted med minimum 5 000 innbyggere. Kommuner som ikke oppfyller noen av disse kravene, får sentralitet 0.

Innenlandske flyttinger. Nettoinnflytting per 1000 innbyggere. Kommune 2011

Innenlandske flyttinger. Nettoinnflytting. Sentralitet. 1975-2011

20-29-åringene flytter mest

I mer enn 20 år har det vært litt mer flytting blant menn enn blant kvinner. I 2011 var det 47 flyttinger per 1 000 menn og 45 flyttinger per 1 000 kvinner. Flytteaktiviteten var størst for dem som var i 20-29-årsalderen. De foretok 34 prosent av alle flyttingene mellom kommunene her i landet. Deres høye mobilitet har sammenheng med aldersmønsteret i utdanning, arbeid og familieetablering.

85 prosent av flyttingene mellom kommunene ble i 2011 utført av norske statsborgere. Polske, og deretter svenske og litauiske statsborgere var de utlendingene som flyttet mest innenlands.

Størst flytteoverskudd til Akershus og Østfold

Det var 6 700 flere flyttinger mellom fylkene her i landet i 2011 enn i 2010, og i alt var det 131 700. Akershus og Østfold hadde størst innenlandsk flytteoverskudd fra andre fylker. Buskerud og Vestfold hadde også et betydelig overskudd, men langt mindre enn de to førstnevnte fylkene. Sett i forhold til folketallet var flyttetapet størst i Finnmark, med en nettoutflytting på 650. Det svarte til et tap på 8,9 per 1 000 innbyggere, etterfulgt av Sogn og Fjordane med et innenlandsk flyttetap på 6,3 per 1 000 innbyggere.

Nord- Norge hadde til sammen et større flyttetap i 2011 enn i 2010, med et samlet tap til andre fylker på 2 700. Det er en økning fra 2 300 året før. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane hadde samlet flyttetap på 1 450, omtrent som i 2010. Oslo og Rogaland hadde på sin side innenlandsk flyttetap på linje med de tre-fire foregående årene.

Nettoinnflytting. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og øvrige befolkning, etter fylke. 2011

Innenlandske flyttinger, etter fylke. 2011

En av fem som flyttet var innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre stod for 20 prosent av de innenlandske flyttestrømmene i 2011. Det var fylkene rundt Oslofjorden og Rogaland som opplevde innenlandsk flytteoverskudd av disse.

De ti kommunene med høyest innenlands nettoinnflytting
       Kommune      Per 1 000
middelfolkemengde
  Kommune Antall
1      Flå      27      1      Tønsberg      409
2      Rennesøy      26      2      Sandnes       387
3      Moskenes      22      3      Asker       308
4      Bjerkreim      20      4      Ullensaker       306
5      Kvalsund      19      5      Fredrikstad       297
6      Marnardal      19      6      Hamar       259
7      Meland      18      7      Askøy       254
8      ørskog      17      8      Frogn       244
9      Frogn      16      9      Eidsvoll       235
10      Rømskog      16      10      Oppegård       230
 
De ti kommunene med lavest innenlands nettoinnflytting
  Kommune      Per 1 000
middelfolkemengde
  Kommune Antall
1      Grane      -27      1      Vadsø      -134
2      Leka      -28      2      Alta      -140
3      Bjarløy      -28      3      Narvik      -142
4      Sande      -29      4      Hammerfest      -145
5      Torsken      -29      5      Bardu      -149
6      Solund      -29      6      Sunndal      -183
7      Engerdal      -34      7      Tromsø      -219
8      Berg      -38      8      Oslo      -417
9      Bardu      -38      9      Bergen      -623
10      Bykle      -40      10      Stavanger      -991

I alt 257 av landets 430 kommuner hadde flere utflyttinger enn innflyttinger i 2011. Av disse var 70 av kommunene i Nord-Norge. Mange kommuner og fylker som opplever innenlandsk flyttetap får likevel totalt sett flytteoverskudd gjennom nettoinnvandring. I alt var det bare 91 kommuner som endte med flyttetap når en ser innenlandske flyttinger og flyttinger fra og til utlandet under ett.

Tabeller: