6134_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/arkiv
6134
Sentraliseringen avtar
statistikk
2010-05-06T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
flytting, Flyttinger, flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap, flyktningerBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Flyttinger2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sentraliseringen avtar

I 2009 flyttet 200 500 personer mellom kommuner i Norge, og mobiliteten var på om lag samme nivå som året før. Flyttingene var likevel mindre sentraliserende enn på flere år.

Innenlands nettoinnflytting etter sentralitet

På grunn av finanskrisen var det forventet nedgang i mobiliteten fra 2008 til 2009, etter at flyttingene hadde begynt å avta fra høsten 2008. Nedgangen ble imidlertid minimal og vi flyttet omtrent like mye som i perioden 2003-2005. Mobiliteten sank betraktelig mer sist det buttet skikkelig i norsk økonomi, på begynnelsen av 1990-tallet.

Liten utflytting fra Vestlandet

Den største endringen i flyttemønsteret i 2009 var en markert nedgang i netto utflytting fra Vestlandet, til det laveste nivået siden 1971. De siste 30 år har det flyttet mellom 1 000 og 2 000 flere fra enn til Vestlandet. I perioden 2005-2007 lå netto utflytting på godt over 2 000, men i 2009 var den nede på under 800. Nettostrømmene mellom landsdelene var i det hele tatt små i 2009 i forhold til årene før. Trøndelag, Hedmark/Oppland og Agder/Rogaland hadde tilnærmet like stor innflytting som utflytting. Flytteoverskuddet til både Oslo/Akershus og Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark) sank, samtidig som nettostrømmene ut av både Nord-Norge og altså spesielt Vestlandet avtok. Det samlede flytteoverskuddet til Oslo/Akershus og Sør-Østlandet var nede i 3 400 i 2009, det laveste nivået siden 1992.

Nedgangen i sentraliseringen fortsetter

Hvert eneste år siden tidlig på 1980-tallet har flere flyttet fra perifere kommuner til mer sentrale strøk enn andre veien. Selv om retningen på flyttestrømmen er stabil, er det betydelige variasjoner i hvor sterkt sentraliserende flyttingene er. Flytteoverskuddet til de mest sentrale kommunene har gått ned de siste tre årene. Samtidig har flytteunderskuddet i de minst sentrale kommunene minket. Landet er altså inne i en periode med forholdsvis moderat sentralisering. Sist flyttingene var mindre sentraliserende var i lavkonjunkturen på begynnelsen av 1990-tallet.

Hva betyr sentralitet

Med sentralitet menes en kommunes geografiske beliggenhet i forhold til tettsteder av ulike kategorier. Det er fire hovednivåer, kodet 3-0, alt etter reisetid fra de forskjellige tettstedene. En kommune har sentralitet 3 når dens befolkningstyngdepunkt ligger innenfor 75 minutters reisetid fra et tettsted med minimum 50 000 innbyggere (90 minutter fra Oslo). For å få sentralitet 3, må tettstedet i tillegg fungere som regionsenter. Sentralitet 2 betyr at det er maksimalt 60 minutters reisetid til et tettsted med minimum 15 000 innbyggere. Sentralitet 1 vil si at det er maksimalt 45 minutters reisetid til et tettsted med minimum 5 000 innbyggere. Kommuner som ikke oppfyller noen av disse kravene, får sentralitet 0.

Innenlands nettoinnflytting 2007-2009

Flytteoverskudd i storbyregionene

De fleste kommunene med årviss innenlands nettoinnflytting ligger innenfor eller like utenfor dagpendlingsavstand fra Oslo. I ytterkanten ligger Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, Gjøvik, Lillehammer og Elverum. De resterende kommunene med større innflytting enn utflytting finner vi stort sett rundt regionsentrene Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Stjørdal er den nordligste kommunen som har hatt positiv innenlands nettoinnflytting alle de tre siste årene. Og for andre år på rad er det Rømskog, helt nord i Østfold, som har landets største nettoinnflytting i forhold til folketallet med en nettoinnflytting på 20.

Bergen er kommunen med størst nettoinnflytting i antall i 2009, mens Oslo er kommunen med størst netto utflytting. Oslo har netto innflytting fra så godt som hele landet, men har stor utflytting til Akershus. For Akershus er det flyttingen fra Oslo som holder innflyttingen oppe, da Akershus taper flyttere til de fleste andre fylker.

De ti kommunene med høyest og lavest innenlands nettoinnflytting
Per 1 000 middelfolkemengde        Antall  
1   0121 Rømskog 29      1   1201 Bergen    905
2   1657 Skaun 25      2   0235 Ullensaker    495
3   0111 Hvaler 24      3   0231 Skedsmo    400
4   1227 Jondal 20      4   0106 Fredrikstad    335
5   0935 Iveland 20      5   0602 Drammen    285
6   1613 Snillfjord 18      6   0219 Bærum    260
7   0235 Ullensaker 17      7   1124 Sola    236
8   1662 Klæbu 17      8   1714 Stjørdal    226
9   0234 Gjerdrum 15      9   0101 Halden    206
10 1027 Audnedal 14      10  0226 Sørum    204
         
421   0430 Stor-Elvdal -27      421   2003 Vadsø   -121
422   1723 Mosvik -30      422   1003 Farsund   -122
423   1922 Bardu -32      423   1235 Voss   -124
424   2018 Måsøy -33      424   1901 Harstad   -124
425   1859 Flakstad -33      425   2012 Alta   -124
426   0434 Engerdal -33      426   1922 Bardu   -128
427   2015 Hasvik -34      427   1401 Flora   -129
428   2023 Gamvik -44      428   1805 Narvik   -130
429   1828 Nesna -52      429   1103 Stavanger   -326

Tabeller: