396590_tabell_401580_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
396590_tabell_401580
statistikk
2019-11-04T08:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2019

Innhold

Folkemengde og areal i tettsteder 1. januar
FolkemengdeEndringEndring i prosent
20192018 - 20192018 - 2019
Antall bosatte i tettsteder4 368 61440 6630,9
Antall bosatte i spredtbygde strøk949 123-5 489-0,6
 
Areal av tettsted (km²)2 206,451,380,06
Antall bosatte per km2 i tettsteder1 980170,9
Andel bosatte i tettsteder, prosent81,990,260,3
 
Bosatte i de fem største tettstedene
Oslo1 019 51319 0461,9
Bergen257 0871 6230,6
Stavanger/Sandnes225 0202 3231,0
Trondheim186 3642 9861,6
Fredrikstad/Sarpsborg113 6221 1581,0