Voksne norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i privathusholdninger. Husholdningstype og landbakgrunn. Utvalgte land. 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Voksne norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i privathusholdninger. Husholdningstype og landbakgrunn. Utvalgte land. 2016. Prosent1
  I alt Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med barn 0-17 år Mor/far med barn 0-17 år Enfamiliehusholdninger med voksne barn 18 år og eldre Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
1Voksne norskfødte med innvandrerforeldre er her personer som har flyttet hjemmefra, eller har giftet seg/har egne barn og bor sammen med foreldre.
I alt 21 800 29 18 24 3 2 14 10
                 
Pakistan 4 900 20 10 37 3 0 12 19
Vietnam 2 200 34 21 14 1 0 22 9
Tyrkia 1 400 22 14 37 4 0 11 12
Danmark 1 100 26 28 27 3 10 5 2
India 900 31 18 28 2 0 11 10
Marokko 800 32 12 27 3 0 15 12
Sverige 800 35 35 13 1 6 6 4

Kontakt