Tabell

Voksne norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i privathusholdninger. Husholdningstype og landbakgrunn. Utvalgte land. 2016. Prosent1
 I altAleneboendePar uten hjemmeboende barnPar med barn 0-17 årMor/far med barn 0-17 årEnfamiliehusholdninger med voksne barn 18 år og eldreFlerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 årFlerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
1Voksne norskfødte med innvandrerforeldre er her personer som har flyttet hjemmefra, eller har giftet seg/har egne barn og bor sammen med foreldre.
I alt21 800291824321410
         
Pakistan4 900201037301219
Vietnam2 20034211410229
Tyrkia1 400221437401112
Danmark1 10026282731052
India900311828201110
Marokko800321227301512
Sverige8003535131664