Stebarnsadopsjoner økte i 2017

Publisert:

I 2017 ble det gjennomført 378 adopsjoner. Det er 29 flere enn året før, og oppgangen skyldes at flere stebarn er adoptert.

Vi må tilbake til 2009 for å finne flere stebarnsadopsjoner i Norge, viser tall fra statistikken Adopsjoner. I 2017 ble det gjennomført 31 flere stebarnsadopsjoner enn i 2016, og siden 2013 har det årlig vært flere stebarnsadopsjoner enn andre typer adopsjoner. Til sammen ble 181 stebarn adoptert i 2017.

Det har blitt stadig færre adopsjoner siden begynnelsen av 2000-tallet, selv om tallet enkelte år har gått litt opp. I mange år før dette lå antall adopsjoner på et langt høyere nivå enn de siste årene. 2006 var det første året med lavere adopsjonstall enn i 1970. Årsaken til denne nedgangen har vært en betydelig nedgang i utenlandsadopsjoner. I toppåret 2002 ble det gjennomført 785 utenlandsadopsjoner, mens det i 2017 bare ble gjennomført 127.

1  Et betydelig etterslep av meldinger fra tidligere år er medregnet.

Figur 1. Adopsjoner, etter adopsjonstype

Utenlandsadopsjoner Stebarn Andre I alt
1970 109 226 417 752
1971 149 255 346 750
1972 199 425 217 841
1973 287 371 205 863
1974 387 454 200 1041
1975 287 458 166 911
1976 372 541 181 1094
1977 400 533 138 1071
1978 354 475 135 964
1979 265 430 131 826
1980 275 461 187 923
1981 348 364 162 874
1982 522 348 115 985
1983 467 296 102 865
1984 495 359 112 966
1985 426 257 91 774
1986 480 262 103 845
1987 465 231 91 787
1988 566 229 85 880
1989 578 249 91 918
1990 563 197 95 855
1991 549 196 88 833
1992 564 184 103 851
1993 543 170 73 786
1994 545 162 81 788
1995 605 192 101 898
1996 523 220 79 822
1997 534 213 67 814
1998¹ 795 210 89 1094
1999 527 207 68 802
2000 657 105 30 792
2001 711 162 35 908
2002 785 157 47 989
2003 656 158 56 870
2004 652 101 38 791
2005 704 138 48 890
2006 438 174 45 657
2007 417 236 50 703
2008 298 223 32 553
2009 346 205 40 591
2010 343 153 32 528
2011 297 148 46 491
2012 231 180 46 457
2013 154 165 63 382
2014 142 158 68 368
2015 132 160 62 354
2016 126 150 73 349
2017 127 181 70 378

Kontakt