Mange innvandrer på grunn av familie

Publisert:

I 2017 innvandret 42 100 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge. Dette var 9 000 færre personer enn året før. Den vanligste innvandringsgrunnen er familie.

Hos de 42 100 personene med ikke-nordisk statsborgerskap som innvandret i fjor, var familie den viktigste innvandringsgrunnen med 16 000 personer, viser nye tall fra statistikken over innvandringsgrunner. Deretter fulgte 13 800 arbeidsinnvandrere og 7 800 flyktninger som fikk opphold på grunn av beskyttelsesbehov. Drøyt 4 000 personer fikk opphold på grunn av utdanning i 2017.

Blant de som kom hit til landet på grunn av familie i 2017, ble 12 000 familiegjenforente mens 4 000 kom til Norge på grunn av familieetablering. Blant de som fikk opphold på grunn av familieetablering, var det 43 prosent som giftet seg med en person uten innvandrerbakgrunn.

– Innvandringen av ikke-nordiske statsborgere til Norge i 2017 var den laveste siden 2006. Sammenlignet med året før gikk både antall flyktninger og arbeidsinnvandrere ned. Det var også en nedgang blant familieinnvandrede og de som innvandrer på grunn av utdanning, sier seniorrådgiver Mads Ivar Kirkeberg i SSB.

Størst var nedgangen blant flyktninger hvor antallet som fikk opphold i Norge nesten ble halvert fra 2016 til 2017.

Store svingninger i innvandringen

I perioden 1990–2017 har 831 000 ikke-nordiske statsborgere kommet til Norge av ulike grunner. Antallet som innvandrer, varierer en god del fra år til år.

– År med et høyt antall innvandringer er ofte relatert til flyktningstrømmer på grunn av kriger og konflikter rundt om i verden. I begynnelsen og slutten av 1990-tallet viser statistikken to slike topper på grunn av krigene i henholdsvis Bosnia-Hercegovina og Kosovo. En ny topp kom i 2016 hvor spesielt mange flyktninger fra krigen i Syria fant veien til Norge, forklarer Kirkeberg.    

Norge har opplevd en betydelig arbeidsinnvandring de siste ti årene. Før utvidelsen av det indre arbeidsmarked i EØS-området i 2004, innvandret det årlig kun 1-2 000 personer fra land utenom Norden på grunn av arbeid. Men i 2005 ble det for første gang registrert flere arbeidsinnvandrere (6 400) enn personer som fikk opphold på grunn av beskyttelsesbehov (3 900).

– Etter 2006 var arbeid viktigste innvandringsgrunn frem til og med 2015. I de to siste årene har det derimot vært flest innvandringer på grunn av familietilknytning og familieetablering, sier Kirkeberg.

Arbeidsinnvandringen går fortsatt ned   

Arbeidsinnvandringen til Norge fortsetter å falle. Fra en topp på 26 700 arbeidsinnvandrere i 2011 har denne innvandringen blitt redusert hvert år siden. I 2017 kom det 13 800 arbeidsinnvandrere – 5 prosent færre enn året før og nesten en halvering i forhold til toppåret 2011.

Polakkene utgjør, i likhet med tidligere år, den største gruppen arbeidsinnvandrere. I 2017 ble det bosatt 3 600 polske arbeidsinnvandrere – en nedgang på 13 prosent fra året før. Litauiske arbeidsinnvandrere økte derimot med 4 prosent fra 2016 til 2017. Nesten 2 000 litauere ble registrert som arbeidsinnvandrere til Norge i fjor.      

Utflytting varierer med innvandringsgrunn

Andelen som flytter ut av Norge igjen, varierer mye med innvandringsgrunn. Personer som kom til landet på utdanningstillatelse flytter ut i størst grad. Blant alle som kom til landet på grunn av utdanning i årene 1990–2017 er det kun 38 prosent som fortsatt er bosatt i Norge ved utgangen av 2017. Størst andel bosatte har flyktninger hvor tilsvarende andel er 86 prosent.  

Mange arbeidsinnvandrere flytter ut etter noen år i Norge. Blant de som kom i året med høyest arbeidsinnvandring, 2011, er det 67 prosent som fortsatt er bosatt ved utgangen av 2017. 

Figur 1. Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår

I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning Andre Uoppgitt
1990 11058.00 1030.00 4568.00 4277.00 975.00 208.00
1991 11092.00 1050.00 4391.00 4509.00 1058.00 84.00
1992 12236.00 1152.00 4896.00 4997.00 1139.00 51.00 1.00
1993 16775.00 1140.00 4768.00 9613.00 1210.00 44.00
1994 11348.00 1215.00 4242.00 4596.00 1225.00 70.00
1995 10222.00 1427.00 4335.00 3085.00 1296.00 79.00
1996 9676.00 1487.00 4622.00 1988.00 1485.00 94.00
1997 11547.00 1859.00 5872.00 2138.00 1574.00 104.00
1998 14364.00 2508.00 6782.00 3137.00 1834.00 103.00
1999 22249.00 2078.00 7482.00 10638.00 1954.00 97.00
2000 18968.00 1997.00 7610.00 7144.00 2131.00 86.00
2001 17371.00 2376.00 8388.00 4270.00 2239.00 98.00
2002 22689.00 2706.00 12851.00 4494.00 2526.00 112.00
2003 19814.00 2379.00 9226.00 5512.00 2605.00 92.00
2004 21254.00 4063.00 9248.00 5084.00 2758.00 101.00
2005 23963.00 6433.00 10458.00 3936.00 3034.00 102.00
2006 29632.00 11778.00 11347.00 3160.00 3237.00 110.00
2007 44410.00 21377.00 13769.00 5275.00 3875.00 114.00
2008 48818.00 23249.00 16926.00 4464.00 4057.00 122.00
2009 44667.00 17926.00 15297.00 6459.00 4238.00 136.00 611.00
2010 50656.00 23754.00 15012.00 6411.00 5274.00 132.00 73.00
2011 54551.00 26729.00 16272.00 5359.00 5817.00 374.00
2012 56750.00 25542.00 18132.00 7188.00 5430.00 458.00
2013 54521.00 23543.00 17447.00 7377.00 5854.00 300.00
2014 50109.00 21412.00 16364.00 7027.00 5027.00 249.00 30.00
2015 49340.00 18092.00 16722.00 9280.00 4962.00 251.00 33.00
2016 51022.00 14583.00 16732.00 15230.00 4156.00 312.00 9.00
2017 42064.00 13839.00 15974.00 7808.00 4052.00 390.00 1.00

Figur 2. Andel bosatte, etter innvandringsgrunn og innvandringsår

Arbeid Familie Flukt Utdanning
1990 26.8 64.8 63.0 21.0
1991 19.9 60.6 63.5 23.7
1992 18.9 63.9 67.4 19.1
1993 16.1 63.0 69.4 19.3
1994 26.9 65.1 73.9 19.1
1995 28.8 66.6 75.9 18.0
1996 30.2 63.9 73.2 21.1
1997 32.9 66.5 79.1 21.5
1998 34.3 67.9 80.5 19.6
1999 34.7 71.5 57.6 23.7
2000 42.3 73.0 72.2 27.2
2001 44.2 72.9 86.6 29.3
2002 45.8 76.6 86.8 31.6
2003 48.3 78.0 91.6 30.6
2004 54.3 77.3 91.6 32.4
2005 59.3 78.1 92.5 34.8
2006 59.1 77.4 92.8 31.7
2007 59.4 77.3 91.0 29.8
2008 59.2 77.7 92.8 28.1
2009 67.2 77.3 94.8 31.9
2010 65.8 79.0 95.9 31.7
2011 67.1 78.5 95.8 32.3
2012 67.8 79.3 97.2 34.5
2013 71.8 80.0 96.6 36.1
2014 78.1 81.3 97.9 38.5
2015 85.8 88.6 99.6 59.1
2016 91.2 94.4 99.4 83.2
2017 98.5 99.1 99.8 98.0

Kontakt