Stor nedgang i antall flyktninger

Publisert:

I fjor ble 7 800 flyktninger bosatt i Norge – nesten en halvering fra året før. Mye av årsaken er langt færre syriske flyktninger.

Nye tall fra statistikken over innvandringsgrunner viser at antall personer som siden 1990 har kommet hit til landet på grunn av flukt, har variert mye. I 2017 ble 7 800 nye flyktninger bosatt i Norge. Dette er nesten en halvering sammenlignet med 2016 hvor 15 200 flyktninger ble bosatt. Det er først når en asylsøker får innvilget sin søknad og blir registrert bosatt i en kommune at vedkommende omfattes av denne statistikken.

– Året 2016 skiller seg ut i statistikken ved å ha det klart høyeste antallet personer som fikk beskyttelse på grunn av flukt. Denne toppen skyldes først og fremst den høye flyktningestrømmen til Europa høsten 2015, hvor svært mange kom fra det krigsherjede Syria. Grensekontroller i Schengen og EU-Tyrkia-avtalen ble innført under våren 2016 for å begrense flyktningstrømmen til Europa. Dette forklarer mye av den store nedgangen i antall flyktninger som ble bosatt her i landet i fjor, sier seniorrådgiver Mads Ivar Kirkeberg i SSB. 

Fortsatt flest flyktninger fra Syria

I likhet med i 2016 er syrere fortsatt den største flyktninggruppen og utgjorde 58 prosent av alle som fikk opphold i fjor på grunn av flukt. 4 600 syriske flyktninger ble bosatt i Norge i fjor sammenlignet med 9 500 året før.

– Innvandrere fra Eritrea og Afghanistan var de nest største flyktninggruppene i 2017 med i underkant av 800 personer fra hvert land. Men også blant disse landene kom det langt færre enn året før, påpeker Kirkeberg.

I 2016 fikk 1 700 og 1 800 personer fra henholdsvis Eritrea og Afghanistan opphold på grunn av flukt.

4 800 personer familieinnvandret til flyktninger 

I 2017 fikk 4 800 personer opphold på grunn av familietilknytning til en flyktning. Tilsvarende tall året før var 4 300 personer.

– Selv om antall familietilknyttede til flyktninger øker, utgjorde de under 30 prosent av alle familieinnvandringene i fjor. Flest familieinnvandrede til flyktninger kom fra Syria med 1 900 personer, fulgt av Eritrea med 1 200 personer, opplyser Kirkeberg.

Ved utgangen av 2017 er det flest bosatte flyktninger i Norge med somalisk bakgrunn. Drøyt 300 personer med somalisk statsborgerskap fikk i løpet av 2017 opphold på grunn av familietilknytning til en flyktning.

Figur 1. Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår

I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning Andre Uoppgitt
1990 11058.00 1030.00 4568.00 4277.00 975.00 208.00
1991 11092.00 1050.00 4391.00 4509.00 1058.00 84.00
1992 12236.00 1152.00 4896.00 4997.00 1139.00 51.00 1.00
1993 16775.00 1140.00 4768.00 9613.00 1210.00 44.00
1994 11348.00 1215.00 4242.00 4596.00 1225.00 70.00
1995 10222.00 1427.00 4335.00 3085.00 1296.00 79.00
1996 9676.00 1487.00 4622.00 1988.00 1485.00 94.00
1997 11547.00 1859.00 5872.00 2138.00 1574.00 104.00
1998 14364.00 2508.00 6782.00 3137.00 1834.00 103.00
1999 22249.00 2078.00 7482.00 10638.00 1954.00 97.00
2000 18968.00 1997.00 7610.00 7144.00 2131.00 86.00
2001 17371.00 2376.00 8388.00 4270.00 2239.00 98.00
2002 22689.00 2706.00 12851.00 4494.00 2526.00 112.00
2003 19814.00 2379.00 9226.00 5512.00 2605.00 92.00
2004 21254.00 4063.00 9248.00 5084.00 2758.00 101.00
2005 23963.00 6433.00 10458.00 3936.00 3034.00 102.00
2006 29632.00 11778.00 11347.00 3160.00 3237.00 110.00
2007 44410.00 21377.00 13769.00 5275.00 3875.00 114.00
2008 48818.00 23249.00 16926.00 4464.00 4057.00 122.00
2009 44667.00 17926.00 15297.00 6459.00 4238.00 136.00 611.00
2010 50656.00 23754.00 15012.00 6411.00 5274.00 132.00 73.00
2011 54551.00 26729.00 16272.00 5359.00 5817.00 374.00
2012 56750.00 25542.00 18132.00 7188.00 5430.00 458.00
2013 54521.00 23543.00 17447.00 7377.00 5854.00 300.00
2014 50109.00 21412.00 16364.00 7027.00 5027.00 249.00 30.00
2015 49340.00 18092.00 16722.00 9280.00 4962.00 251.00 33.00
2016 51022.00 14583.00 16732.00 15230.00 4156.00 312.00 9.00
2017 42064.00 13839.00 15974.00 7808.00 4052.00 390.00 1.00

Figur 2. Andel bosatte, etter innvandringsgrunn og innvandringsår

Arbeid Familie Flukt Utdanning
1990 26.8 64.8 63.0 21.0
1991 19.9 60.6 63.5 23.7
1992 18.9 63.9 67.4 19.1
1993 16.1 63.0 69.4 19.3
1994 26.9 65.1 73.9 19.1
1995 28.8 66.6 75.9 18.0
1996 30.2 63.9 73.2 21.1
1997 32.9 66.5 79.1 21.5
1998 34.3 67.9 80.5 19.6
1999 34.7 71.5 57.6 23.7
2000 42.3 73.0 72.2 27.2
2001 44.2 72.9 86.6 29.3
2002 45.8 76.6 86.8 31.6
2003 48.3 78.0 91.6 30.6
2004 54.3 77.3 91.6 32.4
2005 59.3 78.1 92.5 34.8
2006 59.1 77.4 92.8 31.7
2007 59.4 77.3 91.0 29.8
2008 59.2 77.7 92.8 28.1
2009 67.2 77.3 94.8 31.9
2010 65.8 79.0 95.9 31.7
2011 67.1 78.5 95.8 32.3
2012 67.8 79.3 97.2 34.5
2013 71.8 80.0 96.6 36.1
2014 78.1 81.3 97.9 38.5
2015 85.8 88.6 99.6 59.1
2016 91.2 94.4 99.4 83.2
2017 98.5 99.1 99.8 98.0

Kontakt