Flytting mellom kommuner etter fra-sentralitet og til-sentralitet. 2020. Prosent

Tilbake til artikkelen

Flytting mellom kommuner etter fra-sentralitet og til-sentralitet. 2020. Prosent
Fra Til Til i alt Sentralitet 1 Sentralitet 2 Sentralitet 3 Sentralitet 4 Sentralitet 5 Sentralitet 6
Fra i alt 247 257 22 27 27 13 7 4
Sentralitet 1 56 148 37 30 23 5 3 1
Sentralitet 2 63 178 24 26 29 14 5 3
Sentralitet 3 62 385 19 29 29 14 6 3
Sentralitet 4 34 827 11 28 27 18 11 6
Sentralitet 5 20 014 12 23 23 21 14 7
Sentralitet 6 10 705 9 19 23 21 16 12

Kontakt