Tillit til det politiske systemet. Norskfødte med innvandrerforeldre i alt og etter landbakgrunn. Prosent og gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Tillit til det politiske systemet. Norskfødte med innvandrerforeldre i alt og etter landbakgrunn. Prosent og gjennomsnitt1
  Norskfødte med innvandrerforeldre
  I alt Tyrkia Pakistan Sri Lanka Vietnam
1Tillit er målt på en skala fra 0 til 10. Tilliten er gruppert som liten (0-4), middels (5-7) og stor (8-10).
Liten tillit 20 23 22 12 18
Middels tillit 53 51 51 56 58
Stor tillit 27 27 27 32 25
Gjennomsnitt 6,0 5,9 5,8 6,6 6,1
Antall personer 997 243 246 250 258

Faktaside

Kontakt