Tabell

Tillit til det politiske systemet. Norskfødte med innvandrerforeldre i alt og etter landbakgrunn. Prosent og gjennomsnitt1
 Norskfødte med innvandrerforeldre
 I altTyrkiaPakistanSri LankaVietnam
1Tillit er målt på en skala fra 0 til 10. Tilliten er gruppert som liten (0-4), middels (5-7) og stor (8-10).
Liten tillit2023221218
Middels tillit5351515658
Stor tillit2727273225
Gjennomsnitt6,05,95,86,66,1
Antall personer997243246250258