Samfunnsspeilet, 2010/1 - Temanummer om likestilling

Fritid, kultur- og mediebruk blant kvinner og menn

Hun går på tur - han løper

Publisert:

Kvinner og menn trener nesten like ofte, men på ulike måter. Mens kvinner trener mest aerobic og går raske turer, spiller menn fotball, trener styrke og jogger. Menn bruker også mer tid enn kvinner på idrettsarrangementer, er oftere på Internett og lytter mer til radio. Kvinner bruker mer tid på bøker og ukeblader. De går oftere på folkebibliotek, teater, kunstutstillinger og religiøse møter, sammenlignet med menn.

Både menn og kvinner er aktive på fritiden. De trener, bruker massemediene og benytter seg av ulike kulturtilbud. Tall fra de seinere års kultur- og mediebruksundersøkelser viser likevel at det ikke er de samme aktivitetene menn og kvinner deltar i.

Kvinner og menn trener nesten like ofte

I alt 73 prosent av nordmenn i alderen 16-79 år trente minst en gang i uka i 2007. 11 prosent trente eller mosjonerte aldri. Mens 60 prosent av mennene trente to ganger i uka eller mer, var andelen 65 prosent blant kvinnene (se figur 1). Henholdsvis 17 og 14 prosent trente sjeldnere enn hver måned eller aldri.

Norske menn trente i gjennomsnitt 190,4 ganger i ulike former for idrett de siste 12 måneder, viste levekårsundersøkelsen i 2007. Kvinner trente 190,0 ganger, altså nesten nøyaktig like mange ganger som menn.

Figur 1. Hvor ofte man driver med fysisk aktivitet på fritiden for å trene eller mosjonere, etter kjønn. Alder 16-79 år. 2007. Prosent

Figur 1. Hvor ofte man driver med fysisk aktivitet på fritiden for å trene eller mosjonere, etter kjønn. Alder 16-79 år. 2007. Prosent

Figur 2. Antall ganger man har deltatt i ulike fysiske aktiviteter på fritiden de siste 12 måneder, etter kjønn. Alder 16-79 år. 2007

Figur 2. Antall ganger man har deltatt i ulike fysiske aktiviteter på fritiden de siste 12 måneder, etter kjønn. Alder 16-79 år. 2007

Figur 3. Tid brukt på ulike massemedier en gjennomsnittsdag, etter kjønn. Alder 9-79 år. 2008. Minutter

Figur 3. Tid brukt på ulike massemedier en gjennomsnittsdag, etter kjønn. Alder 9-79 år. 2008. Minutter

Figur 4. Antall ganger man har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter kjønn. Alder 9-79 år. 2008

Figur 4. Antall ganger man har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter kjønn. Alder 9-79 år. 2008


Kvinner er mest ivrige som turgåere

Å gå raske turer er den grenen både kvinner og menn gjør oftest. Kvinner er likevel mest aktive. Gjennomsnittlig gikk menn 70 og kvinner 91 raske turer i løpet av en 12-månedersperiode i 2007 (se figur 2). Menn derimot jogger og sykler mer enn kvinner. De spiller også mye oftere fotball og trener styrketrening enn det kvinner gjør. Det er nok riktig å si at menn i større grad enn kvinner velger fartsfylte idrettsgrener.

Datakilder

Kultur- og mediebruksundersøkelsene er intervjuundersøkelser med et landsrepresentativt utvalg av personer i alderen 9-79 år, om tilgang til og bruk av kultur- og massemedietilbud. Undersøkelsen om mediebruk gjennomføres hvert år. Undersøkelsen om kulturbruk gjennomføres hvert 4. år.

Levekårsundersøkelsene er intervjuundersøkelser med et landsrepresentativt utvalg av personer i alderen 16 år. De gjennomføres hvert år, men med ulike temaer. I 2007 var spørsmål om flere temaer tatt med, blant annet idretts- og friluftslivsaktiviteter.

Menn bruker en time mer på massemedier

I noen grad er bruk av ulike massemedier overlappende, det vil si at flere medier brukes samtidig. For eksempel kan man høre på radio mens man leser avisen. Hvis vi likevel legger sammen tiden brukt til ulike medier og får et samlet tidsbruk per døgn, viser det seg at menn brukte 8 timer og 8 minutter på massemedier per døgn i 2008. Kvinner brukte 6 timer og 50 minutter.

Det er ikke bare tidsbruk som skiller menn og kvinner når vi snakker om medier. I en viss grad velger de også forskjellig. Mens menn bruker mer tid enn kvinner på fjernsyn, radiolytting, Internett- og PC-bruk, vier kvinner mer tid til boklesing og ukebladlesing (se figur 3). Menn velger altså de elektroniske massemediene mest, mens kvinnene i større grad velger de trykte mediene.

Velger flere kulturtilbud

Mens menn er ivrigst innenfor medieverdenen, er kvinnene de som i størst grad bruker kulturtilbudene. Norske kvinner var i gjennomsnitt på 25,1 ulike kulturarrangement i løpet av året i 2008. Menn var på 22,1 kulturarrangementer.

Kvinner velger også andre typer kulturtilbud enn det menn gjør når de er kulturelle. Kvinner er i større grad på folkebibliotek, på tros-/livssynsmøter, på teater/musikal/revy, på kunstutstillinger og på ballett-/danseforestillinger enn det menn er (se figur 4). Menn besøker idrettsarrangement, kulturfestivaler og går i noe større grad på kino, sammenlignet med kvinnene.

Generelt kan vi dermed si at selv om kvinner er blitt like mye aktive som menn på fritiden, velger de fortsatt «mykere» og roligere former for aktiviteter, mens menn er mer på jakt etter fart, spenning og trives best med raske, nettbaserte massemedier.

Referanser

Vaage, Odd Frank (2009): Norsk mediebarometer 2008 , Statistiske analyser 106, Statistisk sentralbyrå.

Vaage, Odd Frank (2009): Norsk kulturbarometer 2008 , Statistiske analyser 107, Statistisk sentralbyrå.

Vaage, Odd Frank (2009): Mosjon, friluftsliv og kulturaktiviteter. Resultater fra Levekårsundersøkelsene fra 1997 til 2007 , Rapporter 2009/15, Statistisk sentralbyrå.

Kontakt