Statistiske analyser 106

Norsk mediebarometer 2008

68 prosent av befolkningen leste papiraviser en gjennomsnittsdag i 2008, mot 72 prosent i 2007. Dette føyer seg inn i en synkende trend fra tidligere år. Også litt færre så på TV. Andelen som bruker Internett en gjennomsnittsdag har økt, fra 66 prosent i 2007 til 71 prosent i 2008.

I de seinere åra har det vært nedgang i lesing av papiraviser blant personer i alderen 9-79 år. Denne andelen har falt hele 16 prosentpoeng siden 1997, da 84 prosent leste papiravis i løpet av en gjennomsnittsdag. Nedgangen det siste året gjelder særlig for godt voksne og eldre.

Bruk av Internett øker stadig. Andelen internettbrukere per gjennomsnittsdag økte fra 66 prosent i 2007 til 71 prosent fra i 2008. Veksten gjelder i større grad for voksne enn for barn og unge, og i større grad for kvinner enn for menn.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2008

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 106

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7560-9

ISBN (trykt)

978-82-537-7559-3

ISSN

1892-7521

Antall sider

92

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt