Samfunnsspeilet: 2010/1 - Temanummer om likestilling

Årets første nummer av Samfunnsspeilet er viet likestilling og forskjeller mellom kvinner og menn i Norge. Du kan blant annet lese om lønnsforskjeller, likestilling i kommunene, utdanning, mediebruk blant kvinner og menn, og yrkesarbeid blant par.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Sørlandet fortsatt på etterskudd

  Kommunene i Agder har ligget lavt på Statistisk sentralbyrås likestillingsindeks de ti årene den er publisert.

 • Lokal likestilling - målt på ny måte

  Hvordan kan man måle likestilling mellom kvinner og menn i kommunene?

 • Når jobber hun minst like mye som han?

  Det er blitt ganske vanlig at kvinner jobber omtrent like mye som menn, men fremdeles jobber halvparten av kvinnene mindre enn sin partner.

 • Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte

  Det er store forskjeller i levekår mellom innvandrermenn og innvandrerkvinner.

 • Fra den første kvinnelige student

  Kvinner har inntatt de fleste fagområder i utdanningssystemet, men ennå velger studenter og elever tradisjonelt.

 • Raffinerte rater: endringer over tid

  Mens forholdstall viser hvordan en størrelse forholder seg til en annen, uten at det nødvendigvis er noen logisk sammenheng mellom de to tallene, viser en prosentfordeling hvordan delene forholder seg til en helhet.

 • Hun går på tur - han løper

  Både menn og kvinner er aktive på fritiden. De trener, bruker massemediene og benytter seg av ulike kulturtilbud. Tall fra de seinere års kultur- og mediebruksundersøkelser viser likevel at det ikke er de samme aktivitetene menn og kvinner deltar i.

 • Det «lønner» seg å være mann

  Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener.

 • «Helsearbeidere» - tøffe kvinner i deltidsjobber

  I dag jobber hver tredje sysselsatte kvinne innenfor helse- og sosialtjenester.

 • Ritualer og energi

  Hva er likheten mellom å håndhilse på en ukjent person og å delta i en begravelse?

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.