Statistiske analyser 107

Norsk kulturbarometer 2008

Innhold

I Norsk kulturbarometer 2008 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultaterne fra en landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2008. Publikasjonen er en oppfølger av tidligere kulturbarometre. Publikasjonen gjengir en del hovedtall fra kulturbruksundersøkelsene fra og med 1991.

Formålet med publikasjonen er å gi en samlet framstilling av nordmenns bruk av ulike kulturtilbud, og deres tilgang til og interesse for slike tilbud. Det er lagt vekt på at stoffet skal være lett tilgjengelig ved oversiktlige tabeller og figurer. Det skriftlige stoffet er også lagt fram slik at det skal være lett forståelig.

Kontakt