Statistiske analyser 107

Norsk kulturbarometer 2008

I Norsk kulturbarometer 2008 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultaterne fra en landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2008. Publikasjonen er en oppfølger av tidligere kulturbarometre. Publikasjonen gjengir en del hovedtall fra kulturbruksundersøkelsene fra og med 1991.

Formålet med publikasjonen er å gi en samlet framstilling av nordmenns bruk av ulike kulturtilbud, og deres tilgang til og interesse for slike tilbud. Det er lagt vekt på at stoffet skal være lett tilgjengelig ved oversiktlige tabeller og figurer. Det skriftlige stoffet er også lagt fram slik at det skal være lett forståelig.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk kulturbarometer 2008

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 107

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Kultur

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7584-5

ISBN (trykt)

978-82-537-7583-8

ISSN

1892-7521

Antall sider

106

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt