Antall og andel som antas fortsatt å være muslimer blant personer med bakgrunn fra de åtte muslimske landene i LKI 2016, og andelen i LKI 2006

Tilbake til artikkelen

Antall og andel som antas fortsatt å være muslimer blant personer med bakgrunn fra de åtte muslimske landene i LKI 2016, og andelen i LKI 2006
Personer med innvandrerbakgrunn fra: 2016 Andel muslimer i Velgerundersøkelsen. 2015 Andel muslimer i LKI. 2006.
Antall bosatte Andel muslimer i LKI Anslag på antall muslimer
Innvandrere          
Somalia 40 100 98 39 218 98 98
Pakistan 36 026 97 34 837 92 98
Irak 31 490 76 23 995 67 86
Iran 20 461 32 6 609 12 32
Tyrkia 17 870 86 15 368 80 82
Afghanistan 17 519 90 15 820 70  
Bosnia-Hercegovina 17 402 54 9 432 32 62
Kosovo 14 959 75 11 174    
Serbia og Montenegro         72
Sum 195 827 80 156 453    
           
Norskfødte med innvandrerforeldre:          
Pakistan 16 455 95      
Tyrkia 6 728 89      

Kontakt